Dogus University

Giriş

Resmi açıklamayı okuyun

Misyonumuz

Doğuş Üniversitesi'nde Misyonumuz tanımak ve farklılıkları takdir onların ülke ve dünya ile ilgili sorunların farkındayız bireyler, yetiştirmek, çözüm odaklı bir bakış açısı geliştirdik, yenilikçi fikirler ile gelip ve kritik zihin tarafından ayakta durabilir entelektüel bir kişilik. Biz de Türkiye'de bilim, teknoloji, sanat ve kültürün gelişmesi öncülerinden biri olarak ve insanlığa yararlı projeler yürütmek hedefliyoruz.

Vizyonumuz

Doğuş üniversitenin vizyonu, eğitim, araştırma ve topluma yönelik hizmet mükemmel olmayı hedefleyen bir dünya üniversitesi olmaktır.

Bu okul şu programları sunmaktadır:
  • Ingilizce

Görmek Lisans »

Programlar

Bu okulun aynı zamanda sundukları:

Lisans

Bilgisayar Mühendisliği Programı

Kampüs Tam zamanlı September 2017 Türkiye İstanbul

Bilgisayar Mühendisliği Programı [+]

Zorunlu Dersler CIP 101 (TDP 101) Toplumsal Duyarlılık I Projeler 0 (0 + 0 + 0) ECTS 1,00 Bunlar sivil toplum örgütleriyle beraber öğrencilerin gönüllü çalışma gerektiren takım projeleridir. Her lisans öğrencisinin en az bir yıl süreyle bir projede çalışarak bu dersi başarmak zorundadır. Öğrenciler ilan listelerinin dışında kendi projelerini seçmek. Başarı durumu, projenin dinamikleri ve proje koordinatörü onayı ile birlikte proje danışmanının değerlendirilmesine bağlıdır. 107 (BİM 107) Algoritmalar ve Programlama GELİN ben 4 (3 + 2 + 0) ECTS 5,00 Temel bilgisayar okur-yazarlığı: terminoloji, sistem bileşenleri ve çalışması. Bilgisayar programlama temelleri: dizi, karar, tekrarlama, sözdizimi, derleme, hata ayıklama ve bakım, prosedürler, parametreler, diziler, yukarıdan aşağıya yapısal tasarım ve stil sıralama, arama. ENG 101 İleri İngilizce 2 (0 + 4 + 0) ECTS 3,00 Bu ders, konuşma, okuma, akademik standartlara uygun materyaller yardımı ile yazma ve dilbilgisi, dinleme yabancı dil becerilerini geliştirmek için kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu ders aynı zamanda akademik çalışma becerilerini geliştirmek için çeşitli uygulamalar içerir. Ayrıca, ders, öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmek, hem de sınıf içi ve dışı sınıf etkinlikleri sunarak eleştirel düşünme ve araştırma doğru teşvik amaçlamaktadır. IUL 100 (UYG 100) Giriş Üniversitesi Yaşam 0 (0 + 0 + 0) ECTS 1,00 MATH 111 (MATE 111) Matematik I 4 (3 + 2 + 0) ECTS 5,00 Vakıflar, koordinatlar ve vektörler, fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, teğet doğrular, ortalama değer teoremi, grafik, uç değerler, optimizasyon problemleri, doğrusallaştırma ve diferansiyeller, integral, Riemann toplamları ve belirli integraller, hesabın temel teoremi, doğal logaritma , üstel fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, L'Hospital kuralı, integral metodları, integralin uygulamaları. PHYS 101 (FİZ 101) Fizik I 4 (3 + 2 + 0) ECTS 5,00 Ölçme ve vektörler, kinematik, Newton yasaları, dairesel hareket, yerçekimi, iş ve enerji, enerjinin, momentumun, statik, dönme Hareket, basit harmonik hareket, dalga hareketi, ısı, termodinamiğin birinci yasası, gazların kinetik kuramı korunması, Termodinamik, entropi (İlgili deneyler) ikinci yasası. S0310103 Staj 0 (0 + 0 + 0) ECTS 3,00 TÜRK 101 Türk Dili I 2 (2 + 0 + 0) ECTS 2,00 Bu derste iki hedeflerinden biri kendi düşüncelerinde özgür ve bilimsel düşünme gücüne ve dünyanın açık fikirli bir görünüm sahip bireyler yetiştirmektir. Tabii dilleri nasıl yaratıldığını çalışma ile ulusal kültürümüzün zenginleşmesine vurgular dünya kökenli dilleri ve bakış yapısal noktalarının analizi ve dünya dilleri arasında Türk Dili durumu. Bu ders aynı zamanda vitea vb müfredat hazırlama, dilekçe yazma, anlatım bozuklukları inceleyerek, kökenleri ve eklerin, kelime oluşturma içine sözlerini ayıran, Türk Dili, Türk Dili yapısının tarihsel gelişimini inceleyerek amaçlamaktadır Romanlar, şiirler ve deneme kitapları, çeşitli dersin amacını desteklemek üzere okunur ve incelenir. CEE 102 (EHM 102) Mantık Devreleri 3 (2 + 2 + 0) ECTS 6,00 Sayı sistemleri ve kodlama. Boole cebri. Kombinasyonal mantık devre elemanları. Boole fonksiyonları: kanonik ifadeler ve Boole fonksiyonlarının azalması, Quine McCluskey ve Karnaugh yöntemleri. Bazı pratik kombinezonsal devreler: toplayıcı, kodlayıcı, çoklayıcılar, ROM ve programlanabilir lojik diziler. Ardışık lojik devreler: durum tablosu ve durum diyagramı. Parmak arası terlik. Ardışık mantık devrelerinin analizi. Senkron ardışıl mantık devrelerinin tasarımı. Entegre sıralı devre elemanları: kayıtları, anılar, sayaçlar. CIP 102 (TDP 102) Toplumsal Duyarlılık II Projeler 0 (0 + 0 + 0) ECTS 2,00 TDP ile 101 / CIP 101 dersi teorik eğitim alıyorsanız öğrenciler, bilgilendirici eğitimler almak öncesi projeyi işi ve ekibi birini seçerek yoluyla, TDP Ofisi tarafından atanmıştır gözetmen ve program asistanı gözetiminde projelerini gerçekleştirmek kamu kurum ve TDP 102 / CIP 102 ders kapsamında gönüllü çalışmalar bağlıdır sivil toplum örgütleri ile çalıştı edilmiştir projeler. Başarı danışmanı ve projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde Proje koordinatörü tarafından belirlenir. 108 Algoritmalar ve Programlama II 3 (2 + 2 + 0) ECTS 6,00 GELİN Özyineleme, işaretçiler ve dinamik bellek tahsisi; dizi ve dizi işlemesi; Gelişmiş dosya işleme; Programcı tanımlı türler; Giriş Nesne Yönelimli Programlamaya; sınıflar ve veri soyutlama: davranış / durum (veri) modeli, üye kapsamı ve erişim, yapıcılar / yok ediciler, nesne atama. Mühendislik ve Doğa Bilimleri İçin ENG 112 İleri İngilizce I 2 (0 + 4 + 0) ECTS 3,00 Bu ders İleri İngilizce dersinde okudu yabancı dil ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin akademik çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders materyalleri genellikle seçilmiş ve çalışma alanlarına yönelik düzenlenmiş ve dolayısıyla, onlar bilim ve mühendislik onların kelime genişletmek için bir şans verilir vardır. Derste ayrıca farklı onların görüşlerini ifade hangi aracılığıyla deneme farklı türde tanıtarak tutarlı, birleşik ve yeterince geliştirilmiş denemeler yazmak için, hedef dilde öğrencilerin kelime ve bilgi çeşitlendirilmesi dil kullanımını artırmak ve teşvik amaçlamaktadır örgüt modları. MATH 112 (MATE 112) Matematik II 4 (3 + 2 + 0) ECTS 6,00 Diziler ve seriler, Taylor ve Maclaurin serileri, çok değişkenli, limit ve süreklilik, kısmi türev, türevlenebilme, zincir kuralı, yönlü türevler düzlem eğriler, kutupsal koordinatlar ve kompleks sayılar, çizgiler, uçaklar ve uzayda kuadratik yüzeyler, fonksiyonların uzunlukları, Aşırı değerler, çok katlı integraller, kutupsal, silindirik ve küresel koordinatlarda, çizgi integraller ve yüzey integralleri integral. PHYS 102 (FİZ 102) Fizik II 4 (3 + 2 + 0) ECTS 5,00 Elektrik yükü ve madde, elektrik alan, elektrik akı ve Gauss yasası, potansiyel, kapasitörler, akım malzemeleri, DC devreler, manyetik alan ve manyetik kuvvet, Amper ve Faraday yasaları, indüksiyon, elektromanyetik dalgalar, geometrik optik, girişim, kırınım ve polarizasyon, EM radyasyonun parçacık ve dalga özelliği (İlgili deneyler). TÜRK 102 Türk Dili II 2 (2 + 0 + 0) ECTS 2,00 Bu dersin özü öğrencileri doğru ve zaten düşünce yaratarak bu alanda becerilerini geliştirmek ve geliştirmek için üniversite öncesi çalışmalarında bu becerilere edinilen olan öğrenciler için kendi anadillerini kullanma becerisi kazanır sağlamaktır onların Ne düşündüklerini yazma yeteneği. Noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, edebiyat türleri örneklerle ele ve deneme bu konular hakkında yazılır. Buna ek olarak, çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve tartışılmıştır. Sınıflar çeşitli dictions içinde okuma tiyatrosu yapılarak, emhasis uygulamalı ve tonlama teknikleri uygulanmaktadır. CEE 201 (EHM 201) Elektrik Devreleri 4 (3 + 2 + 0) ECTS 5,00 Elektrik Devreleri. Modelleme ve akımların ve gerilimin ölçülmesi. Sorumlu, Akı, Güç, Enerji ve Dalga tanımları. Kirchoff Kanunları: Akım ve Gerilim denklemleri. Devre Grafikler. Akım ve Gerilim denklemlerinin bağımsız setleri. 2-terminal İdeal ve Çok terminali Devre Elemanları: doğrusal ve dirençler, endüktans ve kapasitörler doğrusal olmayan. Direnç devrelerin çözümleri: Düğüm ve denklemleri. Ağ teoremleri. Birinci ve ikinci mertebeden dinamik devrelerin cevapları: Dinamik devrelerin çözümü. Yüksek Mertebeden Devreler Devlet denklemleri. CEE 231 (EHM 231) Sayısal Tasarım 3 (2 + 2 + 0) ECTS 5,00 Mantık Devreleri gözden. Birleşimsel Devre Tasarım İlkeleri: dokümantasyon standartları, devre zamanlama, PLD'S, çözücüler, kodlayıcılar, çoklayıcılar, karşılaştırıcılar, üç devlet aygıtları, toplayıcılar, Alu en vb tasarım örnekleri. Sıralı Tasarım İlkeleri ve Uygulamaları: hafıza elemanları, devlet makineleri, dokümantasyon standartları, PLD kıyafetleri, sayaçlar, vardiya kayıtlarından, tasarım metodolojisi ve örneklerle analizi. Read-Only Memory (ROM), Okuma / Yazma Bellek, Statik RAM, Dinamik RAM, CPLD ve FPGA. 207 (BİM 207) İleri Nesneye Yönelik Programlama 3 (2 + 2 + 0) ECTS 4,00 GELİN OOP temelleri gözden geçirilmesi; Yazılım tekrar kullanılabilirliği, sınıf bileşimi, veri soyutlama ve bilgi gizleme, Soyut Veri Tipleri, şablon sınıflar, operatör aşırı yükleme; dinamik bellek ayırma, miras; soyut fonksiyonlar; polimorfizm; giriş / çıkış akışı; istisna işleme; temel veri yapıları. 211 (BİM 211) Ayrık Hesaplamalı Yapılar 3 (3 + 0 + 0) ECTS 4,00 GELİN temel kavramlar ve bilgisayar bilimleri ile ilintili olan Ayrık matematiğin teknikleri: mantığın temel kavramları, önermeler mantığı, küme teorisi, fonksiyonlar, diziler, sayma, ilişkiler, algoritmalar ve karmaşıklık analizleri, sayı teorisi uygulamaları; matematiksel akıl yürütme, indüksiyon ve yineleme; grafikler teorisi, en kısa yol problemleri, ağaç, sıralama ve arama algoritmaları ve uygulamaları. MATH 213 (MATE 213) Lineer Cebir 3 (3 + 0 + 0) ECTS 5,00 Matrisler, satır denkliği, tersinirlik, lineer denklem, determinantlar, Cramer kuralı, vektör uzayları, lineer bağımlılık ve bağımsızlık, bazlar, iç çarpım uzayları sistemleri, Gram-Schmidt işlemi, ortogonal izdüşümler, Fourier serileri, özdeğerler, özvektörler, üstel matris, köşegenleştirme ve uygulamaları, lineer dönüşümler ve matrisleri. MATH 214 (MATE 214) Diferansiyel Denklemler 3 (2 + 2 + 0) ECTS 5,00 Diferansiyel denklemlerin temel kavramları, birinci mertebeden diferansiyel denklemler, lineer diferansiyel denklemlerin çözümü, sabit katsayılı, Cauchy-Euler denklemleri, simültane lineer diferansiyel denklem sistemleri ile lineer denklemler, Laplace dönüşümleri, lineer denklemlerin ve denklem sistemlerinin çözümünde uygulanması, güç lineer denklem, kısmi diferansiyel denklemlere giriş, değişkenlere ayırma seri çözümleri. Devrim I 2 Atatürk ve İnkılap Tarihi TAR 201 İlkeleri (2 + 0 + 0) ECTS 2,00 Bu dersin anlamı ve Türk Devriminin önemi ise, Mustafa Kemal Paşa'nın, yeni Türk Devleti'nin kuruluşunun önderliğinde Türk Devrimi, çevre ve gelişmelere, Kurtuluş Savaşı'na yol açan koşullar tamamen bağımsız ulusal egemenlik dayanır, Atatürk bir dahi asker olarak, büyük bir devlet adamı olarak, bir reformcu olarak ve mükemmel bir organizatör olarak sunulmuştur. CEE 222 (EHM 222) Elektronik Devreler I 4 (3 + 2 + 0) ECTS 5,00 pn Eklemleri. Diyot Modeli ve Çözme Diyot Devreleri, Applications: Redresörler, Clippers vs Diyot Devreleri Küçük-Sinyal Analizi. Eklemler, BJT Büyük ve Küçük-Sinyal Modeller, Çözüm Yöntemleri, kutuplanması ve BJT kuvvetlendiricilerin analizi. MOSFET: Modeller, Çözüm Yöntemleri, kutuplanması ve MOS Yükselteçlerin Analizi, Akım Aynaları. Mantık Kapıları ve aileler; BJT ve CMOS İnvertörler: Zamanlama, gecikme, statik ve dinamik güç Tüketimleri. GELİN 214 (BİM 214) Programlama Dili Kavramları 3 (2 + 2 + 0) ECTS 5,00 tasarım, değerlendirme ve programlama dilleri, sözdizimi, anlambilim, bağlama, tip kontrolü, veri tipleri, ifadeler, kontrol yapıları, alt programlar, soyut veri tipleri, nesne yönelimli programlama, eşzamanlılık, istisna işleme desteği uygulamasında yer alan ilkeler ve Fonksiyonel, mantık ve nesne yönelimli programlama. 218 (BİM 218) Veri Yapıları ve Algoritmalar GELİN 3 (2 + 2 + 0) ECTS 6,00 Giriş; veri tipleri ve veri yapıları, soyut veri tipleri, elemanlar ve yapı, sanal ve fiziksel veri tipleri; Soyut veri tipleri, bu ve diğer nesne yönelimli diller arasında bir sayı çizilmiş tezat ile nesne yönelimli programlama; nesne tabanlı uygulamalar, yazılım sistemleri örnekleri nesne yönelimli paradigma temelinde inşa edilmiştir. 226 Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi 3 GELİN (2 + 2 + 0) AKTS 6,00 Montaj ve makine dili, bilgisayar aritmetiği, veri yolu ve kontrol, mikro programlama, komut setleri, modları, hafıza sistemleri ve hiyerarşiler, önbelleklerini, G / Ç sistemleri, kesmeler, programlama kesmeleri, RISC mimarileri, pipelining ve adresleme kullanarak bilgisayar organizasyonuna giriş performans iyileştirmeleri, paralel hesaplama, arabağlantı ağları ve çoklu işlemciler için diğer gelişmiş teknikler. S0310401 Staj 0 (0 + 0 + 0) ECTS 1,00 STAT 208 (İSTA 208) Temel Mühendislik Olasılık ve İstatistik 3 (2 + 2 + 0) ECTS 5,00 Olasılık ve ilgili kavramların tanımlanması. Kombinatoryal analizi: sayma, permütasyon ve kombinasyon temel prensibi. Olasılık aksiyomları. Koşullu olasılık. Bayes formülü. Bağımsız olaylar. Rastgele değişkenler. Dağılım fonksiyonları. Kesikli rassal değişkenler. Beklenen değer ve varyans. Sürekli ve kesikli olasılık dağılımları. Nokta tahmini ve istatistiksel karar vermenin ilkeleri. Sıralama ve verilerin analizi. Hipotez testleri. Normal dağılım 'ortalama ve varyans testleri. Aralık tahmini. Sıralama ve seçimi. Parametrik olmayan yöntemler. Regresyon ve korelasyon. Istatistiksel analizler için bilgisayar kullanımı. Varyans analizi. Devrim II TAR 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 (2 + 0 + 0) ECTS 2,00 Türk Milleti mücadelesi bütün kurumları ve değerleriyle, İlke ve Atatürk, düşünce Atatürk Okulu Devrimleri ile çağdaş milletler seviyesinin üstünde gitmek için, Atatürk'ün önderliği sırasında Türkiye'nin ulusal ve uluslararası politika, İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye ve geçiş Türkiye'de çok siyasi parti dönemine dönemi. GELİN 327 Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler 3 (2 + 2 + 0) ECTS 6,00 Mikroişlemci ve mikrodenetleyici mimarisi, makine ve montaj dil program geliştirme ve bilgisayar sistemi donanım ve arayüz tekniklerine giriş; Mikro denetleyiciler, örnek mikrodenetleyici sistemleri ve uygulamaları, üst düzey programlama ve uygulamaları farklı uygulamalar. 361 İşletim Sistemleri 3 GELİN (2 + 2 + 0) AKTS 6,00 Giriş, bilgisayar sistemi yapıları, işletim sistemi yapıları; Süreçler ve süreç yönetimi, işlemci planlaması, süreç senkronizasyonu, Ölükilitler; Depolama yönetimi, bellek yönetimi, sanal bellek, dosya sistemi; I / O sistemleri, ikincil depolama yapısı; Dağıtık sistemler, Ağ yapısı, Dağıtılmış-Sistem yapıları, Dağıtık-Dosya sistemleri; Koruma ve güvenlik; Örnek çalışmalar: Unix, IBM VM, MS-DOS, Windows NT, Linux, Mach, Amip. 381 Veritabanı Sistemleri 3 GELİN (2 + 2 + 0) AKTS 6,00 Veritabanı sistemleri temel kavramları; ilişkisel model: etki ve ilişkiler, veri bütünlüğü, ilişkisel cebir, ilişkisel hesap, SQL; Veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık, normalleştirme, varlık / ilişki modeli; Dosya Yapıları, indeksleme ve karma; Veri koruması: kurtarma, eşzamanlılık, güvenlik, bütünlük; Gösterim; Optimizasyon; Dağıtık veritabanı sistemleri; Nesne yönelimli sistemler. EF 401 (MF 401) Bilim, Toplum ve Etik 1 (1 + 0 + 0) ECTS 1,00 Bilim adamları tanımı üzerinde Bilimi, Bilim, Bilimsel Süreç, Bilimsel Filtreleme, Karl Popper ve tahrifat ayırt edici özellikleri, Fen hizmet dozu Bilim, Bilim, Teknoloji ve Mühendislik, Fen, Teknoloji ve Etik, Tanımları amacı nedir Ahlak ve Etik, Araştırma Akademik Yaşam ve Etik, Ulusal ve Uluslararası Etik Kurumları, Etik Bilimsel Yayın Etiği, İntihal, Etik ve zorlamalar, Bilimsel Temelleri, Bilim Eğitim Kuralları Bozan ve Sayılar, Bilimsel Tahmin Bilimsel Tartışma, Örnek ile konuşan . S0310501 Staj 0 (0 + 0 + 0) ECTS 1,00 CEE 232 (EHM 232) Ayrık Zamanlı İşaretler ve Sistemler 3 (2 + 2 + 0) ECTS 5,00 Sinyaller ve Sistemlerin Sınıflandırılması: Sürekli vs Ayrık Zamanlı, Analog vs Dijital. Sistem Özellikleri, Impulse Response, Konvolusyon toplamı, fark denklemleri ve bunların çözümleri. Ayrık Zamanlı Devlet Denklemlerin Çözümü, Devlet geçiş matrisi., Kararlılık. Ayrık-Zamanlı Fourier, onun özellikleri ve Sistem Uygulamaları Transform, Frekans Theorems.The Ayrık Fourier Dönüşümü ve Uygulamaları. z-dönüşümleri, kendi özellikleri ve uygulamaları. Sürekli Zaman ve Ayrık-Zaman dönüşümleri arasındaki ilişki. 342 Yazılım Mühendisliğine Giriş 3 GELİN (2 + 2 + 0) AKTS 6,00 Sistem Yaşam Döngüsü: şelale ve "V" modelleri; prototipleme ve evrimsel gelişmeler; Her aşamada görevli personelin rolleri. Gereksinim Analizi; Yazılım Tasarımı gibi standartlar gibi uygulama sorunları, programlama dili ve dokümantasyon, doğrulama ve onaylama ve kalite güvencesi türleri. S0310604 Staj 0 (0 + 0 + 0) ECTS 4,00 411 Bilgisayar Ağları 3 GELİN (3 + 0 + 0) ECTS 5,00 Yerel ve geniş alan ağ mimarileri, protokoller, servisler ve uygulamalar; Fiziksel veri iletimi, güvenilir ve güvenilmez iletişim protokollerinin öğeleri; Benzer ve farklı özelliklere sahip makineler arasında bilgi aktarımı; Iletişim hizmetleri, donanım ve işletim sistemi ile uyum nasıl. 435 Kontrol Sistemleri Mühendisliği 3 GELİN (2 + 2 + 0) AKTS 5,00 kontrol ve kontrollü süreçler fenomenolojisi; değişkenler ve sinyaller. Kontrol ve denetim sistemi mimarileri uygulanması temel ilkeleri; S-kompleks etki, z-karmaşık bir etki ve zaman-etki matematiksel modelleme teknikleri; Blok-diyagramı ve işaret akış grafikleri; Karakterizasyonu ve geri beslemeli kontrol sistemlerinin performansı. Düşük düzen dinamik sistemler ve servo mekanizma teknolojisi; Yüksek mertebeden dinamik sistemler. devlet ve devlet-değişkenli yaklaşım kavramı modellemek ve dinamik sistemlerin analizi. Doğrusal geri beslemeli kontrol sistemlerinin kararlılık analizi. Bilgisayar destekli proses kontrol ve otomasyon sistemleri Dijital. Dijital ayrık zamanlı kontrol sistemlerinin temel teorisi. 491 Proje 2 GELİN (1 + 2 + 0) ECTS 5,00 Proje soruşturma kursun başlamasından itibaren üç hafta içinde bir ön rapor Bölümü kabul ilgi ve sunumun bir kendi kendine çalışma Bilgisayar Mühendisliği alanında karar içerir. ön rapor amacı ve proje ve bunların nasıl elde edilecek amaçları belirtilmelidir. 4000 kelime - Proje çalışması daha sonra 3000 raporuna lider devam ediyor. S0310705 Staj 0 (0 + 0 + 0) ECTS 5,00 CDS 490 (KGS 490) Kültürel Gelişim Semineri 0 (0 + 1 + 0) ECTS 1,00 Bu seminer, kendi alanlarında uzman düşünceleri ile acquint için, sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bir öğrencinin bilgi geliştirmek niyetinde. Bu ders dışı etkinliklere öğrencinin katılımı değerlendirir. Bir öğrenci ve sekiz yarıyılda en az 16 faaliyetlerin toplam yapım, her yarıyıl en az iki faaliyetlerine katılmak için gereklidir. 492 Mezuniyet Projesi 3 GELİN (0 + 6 + 0) ECTS 6,00 Bu iş programının bir parçası olarak yürütülen çalışma projesinin gereklerine çok benzer. Proje öncelikle planlama ve araştırma yöntemleri, mezuniyet tezi üzerinde yoğunlaşmaktadır Ancak, bir danışmanın gözetiminde gerçekçi Bilgisayar Mühendisliği sorununun bağımsız bir çalışmadır ve çözümleri ekonomik ve sosyal faktörlerin yanı sıra teknik analiz içerebilir. S0310803 Staj 0 (0 + 0 + 0) ECTS 3,00 [-]

Endüstri Mühendisliği

Kampüs Tam zamanlı September 2017 Türkiye İstanbul

endüstri mühendisliği [+]

Zorunlu Dersler CIP 101 (TDP 101) Toplumsal Duyarlılık I Projeler 0 (0 + 0 + 0) ECTS 1,00 Bunlar sivil toplum örgütleriyle beraber öğrencilerin gönüllü çalışma gerektiren takım projeleridir. Her lisans öğrencisinin en az bir yıl süreyle bir projede çalışarak bu dersi başarmak zorundadır. Öğrenciler ilan listelerinin dışında kendi projelerini seçmek. Başarı durumu, projenin dinamikleri ve proje koordinatörü onayı ile birlikte proje danışmanının değerlendirilmesine bağlıdır. Ekonomi 3 ECON 101 (EKON 101) Giriş (3 + 0 + 0) ECTS 5,00 Mikro ve makroiktisadın Essentials: ekonomik sorun; arz, talep ve fiyatın belirlenmesi; tüketici davranışı teorisi; firma teorisi; piyasa yapıları; milli gelir ve belirlenmesi; ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyona yönelik sorunlar; makroekonomik politika araçları. ENG 101 İleri İngilizce 2 (0 + 4 + 0) ECTS 3,00 Bu ders, konuşma, okuma, akademik standartlara uygun materyaller yardımı ile yazma ve dilbilgisi, dinleme yabancı dil becerilerini geliştirmek için kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu ders aynı zamanda akademik çalışma becerilerini geliştirmek için çeşitli uygulamalar içerir. Ayrıca, ders, öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmek, hem de sınıf içi ve dışı sınıf etkinlikleri sunarak eleştirel düşünme ve araştırma doğru teşvik amaçlamaktadır. IE 101 (EM 101) Endüstri Mühendisliği 3 Giriş (3 + 0 + 0) ECTS 2,00 Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Tarihi. İmalat Mühendisliğine Giriş. İş Tasarımı ve İş Ölçümü temelleri. Üretim ve Özellikleri çeşitleri. Üretim Planlama ve Kontrol Giriş; Proje Planlama, Hat Dengeleme, Toplu Üretim Planlama, Malzeme Yönetimi. IUL 100 (UYG 100) Giriş Üniversitesi Yaşam 0 (0 + 0 + 0) ECTS 1,00 MATH 111 (MATE 111) Matematik I 4 (3 + 2 + 0) ECTS 5,00 Vakıflar, koordinatlar ve vektörler, fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, teğet doğrular, ortalama değer teoremi, grafik, uç değerler, optimizasyon problemleri, doğrusallaştırma ve diferansiyeller, integral, Riemann toplamları ve belirli integraller, hesabın temel teoremi, doğal logaritma , üstel fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, L'Hospital kuralı, integral metodları, integralin uygulamaları. PHYS 101 (FİZ 101) Fizik I 4 (3 + 2 + 0) ECTS 5,00 Ölçme ve vektörler, kinematik, Newton yasaları, dairesel hareket, yerçekimi, iş ve enerji, enerjinin, momentumun, statik, dönme Hareket, basit harmonik hareket, dalga hareketi, ısı, termodinamiğin birinci yasası, gazların kinetik kuramı korunması, Termodinamik, entropi (İlgili deneyler) ikinci yasası. S0320106 (S0330106) Staj 0 (0 + 0 + 0) ECTS 6,00 TÜRK 101 Türk Dili I 2 (2 + 0 + 0) ECTS 2,00 Bu derste iki hedeflerinden biri kendi düşüncelerinde özgür ve bilimsel düşünme gücüne ve dünyanın açık fikirli bir görünüm sahip bireyler yetiştirmektir. Tabii dilleri nasıl yaratıldığını çalışma ile ulusal kültürümüzün zenginleşmesine vurgular dünya kökenli dilleri ve bakış yapısal noktalarının analizi ve dünya dilleri arasında Türk Dili durumu. Bu ders aynı zamanda vitea vb müfredat hazırlama, dilekçe yazma, anlatım bozuklukları inceleyerek, kökenleri ve eklerin, kelime oluşturma içine sözlerini ayıran, Türk Dili, Türk Dili yapısının tarihsel gelişimini inceleyerek amaçlamaktadır Romanlar, şiirler ve deneme kitapları, çeşitli dersin amacını desteklemek üzere okunur ve incelenir. KİM 101 (KİM 101) Kimya 3 (2 + 2 + 0) ECTS 5,00 Kimyasal temelleri, atomlar, moleküller ve iyonlar, modern atom teorisi, kimyasal bileşikler ve isimlendirme, çözümleri kimyasal reaksiyonlar, kimyasal hesaplamalar, reaksiyonlar stokiyometrisi, yağış, asit-baz nötralizasyonu ve oksidasyon-redüksiyon (redoks) reaksiyonları, gazlar, termokimya, Periyodik tablo ve özellikleri, çözümleri, kimyasal reaksiyon kinetiği ve kimyasal denge prensipleri özellikleri. Laboratuar deneyleri derse eşlik etmektedir. CIP 102 (TDP 102) Toplumsal Duyarlılık II Projeler 0 (0 + 0 + 0) ECTS 2,00 TDP ile 101 / CIP 101 dersi teorik eğitim alıyorsanız öğrenciler, bilgilendirici eğitimler almak öncesi projeyi işi ve ekibi birini seçerek yoluyla, TDP Ofisi tarafından atanmıştır gözetmen ve program asistanı gözetiminde projelerini gerçekleştirmek kamu kurum ve TDP 102 / CIP 102 ders kapsamında gönüllü çalışmalar bağlıdır sivil toplum örgütleri ile çalıştı edilmiştir projeler. Başarı danışmanı ve projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde Proje koordinatörü tarafından belirlenir. Mühendislik ve Doğa Bilimleri İçin ENG 112 İleri İngilizce I 2 (0 + 4 + 0) ECTS 3,00 Bu ders İleri İngilizce dersinde okudu yabancı dil ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin akademik çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders materyalleri genellikle seçilmiş ve çalışma alanlarına yönelik düzenlenmiş ve dolayısıyla, onlar bilim ve mühendislik onların kelime genişletmek için bir şans verilir vardır. Derste ayrıca farklı onların görüşlerini ifade hangi aracılığıyla deneme farklı türde tanıtarak tutarlı, birleşik ve yeterince geliştirilmiş denemeler yazmak için, hedef dilde öğrencilerin kelime ve bilgi çeşitlendirilmesi dil kullanımını artırmak ve teşvik amaçlamaktadır örgüt modları. Katı Mekaniği 3 ESCI 106 (MTE 106) Giriş (2 + 2 + 0) ECTS 5,00 Temel mekaniğinin kavramları: vektör işlemleri, kuvvetler ve çiftleri, serbest cisim diyagramları, denge. Sürtünme. Dağıtılmış kuvvetler. Kuvvetleri ve moment diyagramları Normal ve kayma. Şekil değiştirebilen cisimlerin mekaniği: stres / zorlanma, Hooke kanunu genelleştirilmiş. Mühendislik uygulamaları: eksenel yükler, dairesel çubuklar burulma, eğilme ve kirişlerde kayma gerilmeleri, kirişlerin çökme, birleşik gerilmeler. (Makine Mühendisliği öğrencileri bu dersi almak için izin verilmez) MATH 112 (MATE 112) Matematik II 4 (3 + 2 + 0) ECTS 6,00 Diziler ve seriler, Taylor ve Maclaurin serileri, çok değişkenli, limit ve süreklilik, kısmi türev, türevlenebilme, zincir kuralı, yönlü türevler düzlem eğriler, kutupsal koordinatlar ve kompleks sayılar, çizgiler, uçaklar ve uzayda kuadratik yüzeyler, fonksiyonların uzunlukları, Aşırı değerler, çok katlı integraller, kutupsal, silindirik ve küresel koordinatlarda, çizgi integraller ve yüzey integralleri integral. PHYS 102 (FİZ 102) Fizik II 4 (3 + 2 + 0) ECTS 5,00 Elektrik yükü ve madde, elektrik alan, elektrik akı ve Gauss yasası, potansiyel, kapasitörler, akım malzemeleri, DC devreler, manyetik alan ve manyetik kuvvet, Amper ve Faraday yasaları, indüksiyon, elektromanyetik dalgalar, geometrik optik, girişim, kırınım ve polarizasyon, EM radyasyonun parçacık ve dalga özelliği (İlgili deneyler). S0320202 (S0330202) Staj 0 (0 + 0 + 0) ECTS 2,00 TÜRK 102 Türk Dili II 2 (2 + 0 + 0) ECTS 2,00 Bu dersin özü öğrencileri doğru ve zaten düşünce yaratarak bu alanda becerilerini geliştirmek ve geliştirmek için üniversite öncesi çalışmalarında bu becerilere edinilen olan öğrenciler için kendi anadillerini kullanma becerisi kazanır sağlamaktır onların Ne düşündüklerini yazma yeteneği. Noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, edebiyat türleri örneklerle ele ve deneme bu konular hakkında yazılır. Buna ek olarak, çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve tartışılmıştır. Sınıflar çeşitli dictions içinde okuma tiyatrosu yapılarak, emhasis uygulamalı ve tonlama teknikleri uygulanmaktadır. AKTS 4,00 Algoritmalar ve Bilgisayar 3 (2 + 2 + 0) Programlama 106 (BİM 106) Giriş GELİN Basic Input Output Operatörler, Seçim Yapıları, Döngüler, Fonksiyonlar, Microsoft Visual C ++ kullanarak programlamaya Diziler, Göstericiler ve tanıtım. NET MATH 213 (MATE 213) Lineer Cebir 3 (3 + 0 + 0) ECTS 5,00 Matrisler, satır denkliği, tersinirlik, lineer denklem, determinantlar, Cramer kuralı, vektör uzayları, lineer bağımlılık ve bağımsızlık, bazlar, iç çarpım uzayları sistemleri, Gram-Schmidt işlemi, ortogonal izdüşümler, Fourier serileri, özdeğerler, özvektörler, üstel matris, köşegenleştirme ve uygulamaları, lineer dönüşümler ve matrisleri. ME 103 (MM 103) Bilgisayar Mühendisliği Grafik 3 Destekli (2 + 2 + 0) AKTS 5,00 Mühendislik çizim Rolleri. Çizgiler ve geometrik yapı. Orthographic, bölümler ve kesit görünüşler. Ölçülendirme ve toleranslar prensipleri. Vidalar ve bağlantı elemanları, anahtarlar, yaylar. Gears ve kamlar. Resimli çizimleri. Montaj çizimleri. Üç boyutlu tasarım ve katı modelleme. S0320303 (S0330303) Staj 0 (0 + 0 + 0) ECTS 3,00 STAT 203 (İSTA 203) Mühendislik İstatistiği I 3 (2 + 2 + 0) ECTS 6,00 Mühendislikte istatistikler. Olasılık, ilköğretim teoremleri, koşullu olasılık, Bayes Kuralı. Rastgele değişkenler, Binom, Poisson, Hipergeometrik dağılımlar. Ortalama bir olasılık dağılımı, Chebyshev teoremi, Multinominal dağıtım varyansı. Sürekli rasgele değişkenler, normal ve diğer olasılık yoğunlukları, Ortak olasılık yoğunlukları. Yöneylem araştırması, matematiksel beklenti ve karar verme uygulamaları; rastgele süreçler, Monte Carlo yöntemleri; Frekans dağılımları, grafikler, betimleyici önlemler. Örnekleme dağılımları. Devrim I 2 Atatürk ve İnkılap Tarihi TAR 201 İlkeleri (2 + 0 + 0) ECTS 2,00 Bu dersin anlamı ve Türk Devriminin önemi ise, Mustafa Kemal Paşa'nın, yeni Türk Devleti'nin kuruluşunun önderliğinde Türk Devrimi, çevre ve gelişmelere, Kurtuluş Savaşı'na yol açan koşullar tamamen bağımsız ulusal egemenlik dayanır, Atatürk bir dahi asker olarak, büyük bir devlet adamı olarak, bir reformcu olarak ve mükemmel bir organizatör olarak sunulmuştur. IE 222 (EM 222) Üretim Teknolojisi 3 (2 + 2 + 0) ECTS 5,00 Metal döküm İlkeleri; Toplu deformasyon süreçleri, dövme, ekstrüzyon, çekme, haddeleme; sac, süreçleri çalışan yırtılma, şekillendirme sac bükme; partikül işleme, Polimer işleme, birleştirme işlemleri, işleme. IE 252 (EM 252) İş Etüdü ve Ergonomi 3 (2 + 2 + 0) ECTS 6,00 Verimlilik ve iş etüdü, metot etüdü; iş ölçümü, iş örneklemesi, zaman etüdü, insan performansı ve faaliyetlerinin fizyolojik yönü. Faktörlerin çalışma ortamı ve kimlik İnsan arayüz. Makineleri, bilgi ve iletişim sistemleri, insan arayüz. Çalışma sahasında, mühendislik antropometresi, iş için gerekli enerji ergonomik prensipler. Ve organizasyonel yapı ile insan arayüz. Robotlar ve akıllı makineler ile insan arayüz. MATH 214 (MATE 214) Diferansiyel Denklemler 3 (2 + 2 + 0) ECTS 5,00 Diferansiyel denklemlerin temel kavramları, birinci mertebeden diferansiyel denklemler, lineer diferansiyel denklemlerin çözümü, sabit katsayılı, Cauchy-Euler denklemleri, simültane lineer diferansiyel denklem sistemleri ile lineer denklemler, Laplace dönüşümleri, lineer denklemlerin ve denklem sistemlerinin çözümünde uygulanması, güç lineer denklem, kısmi diferansiyel denklemlere giriş, değişkenlere ayırma seri çözümleri. S0320401 (S0330401) Staj 0 (0 + 0 + 0) ECTS 1,00 STAT 204 (İSTA 204) Mühendislik İstatistiği II 3 (2 + 2 + 0) ECTS 6,00 Araçları, gelin ve aralık tahmini, hipotez testleri, varyansları, varyansların tahmin ilişkin çıkarımlar ilgili çıkarımlar. Çıkarımlar oranları ile ilgili. Çıkarsama Kısa kesilmiş yöntemleri, Kolmogorov-Smirnov testleri. Eğri Uydurma, regresyon, çoklu regresyon, korelasyon. Varyans Analizi, tek yönlü ve iki yönlü sınıflama, deneysel tasarım. Faktöriyel deney. Kalite Güvence Uygulamaları. Güvenilirlik ve ömür testleri Uygulamaları; Başarısızlık zaman dağılımları Devrim II TAR 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 (2 + 0 + 0) ECTS 2,00 Türk Milleti mücadelesi bütün kurumları ve değerleriyle, İlke ve Atatürk, düşünce Atatürk Okulu Devrimleri ile çağdaş milletler seviyesinin üstünde gitmek için, Atatürk'ün önderliği sırasında Türkiye'nin ulusal ve uluslararası politika, İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye ve geçiş Türkiye'de çok siyasi parti dönemine dönemi. BA 313 (İŞ 313) Mühendisler İçin Muhasebe 3 (3 + 0 + 0) ECTS 5,00 Temel muhasebe teorisi, dil ve pratik kazandırmak. Onlar, yönetmek yorumlamak ve muhasebe işlemleri ve buna dayalı mali tabloları analiz emin olmak için. IE 301 (EM 301) Yöneylem Araştırması I 3 (2 + 2 + 0) ECTS 5,00 Yöneylem araştırması temel özellikleri. Üretim planlama, stok planlaması, tesis yerleşimi, iş değerlendirme, kalite kontrol alanları yöneylem araştırması metodolojisi uygulamaları. Doğrusal programlama: ulaştırma ve atama problemleri, kuadratik programlama; Çok amaçlı programlama; geometrik programlama ve diğer uygulamalar. Bilgisayar uygulamaları. IE 331 (EM 331) Tesis Planlama ve Tasarımı 3 (3 + 0 + 0) ECTS 5,00 Üretim sistemlerinde tasarım konuları; stratejik planlama, teknoloji seçimi, ürün tasarımı; tesis planlaması: iş tasarımı; ürün-süreç odaklı üretim sistemleri, hat dengeleme teknikleri, iş mağazaları için tesis düzeni; tesis yerleşim problemleri. IE 333 (EM 333) Üretim Planlama ve Kontrol I 3 (3 + 0 + 0) ECTS 5,00 Genel yapısı ve üretim sistemlerinin tipleri, Planlama ve kontrol kavramları; Farklı üretim ortamlarında planlama problemlerinin karakteristikleri; Satış tahmin yöntemleri; Envanter yönetimi sistemleri; Bağımsız talep envanter yönetimi; Agrega stok yönetimi; Ortak ikmal; Dağıtım ve envanter kontrolü; ABC analizi. S0320505 (S0330505) Staj 0 (0 + 0 + 0) ECTS 5,00 IE 302 (EM 302) Yöneylem Araştırması II 3 (2 + 2 + 0) ECTS 5,00 Kuyruk teorisi, sistem mimarileri, tek sunucu, çoklu sunucu sistemleri. Stokastik envanter modelleri: tek periyot modelleri, sipariş noktası modelleri, periyodik kontrol modelleri. Markov zincirleri: Düzgün Markov Chsains, Markov Zincirleri emici. Simülasyon. Zamandan akış mekanizması. Simülasyon dilleri IE 334 (EM 334) Üretim Planlama ve Kontrol II 3 (3 + 0 + 0) ECTS 5,00 Agrega üretim ve kapasite planlama; Parçalanma ve ana üretim programını geliştirmek; Kaba kesim kapasite planlaması; Malzeme ihtiyaç planlama; Lot boyutlandırma teknikleri; Dağıtım ihtiyaç planlaması; Üretim faaliyeti kontrolü. IE 335 (EM 335) Toplam Kalite Yönetimi 3 (3 + 0 + 0) ECTS 5,00 Iş koşulları ve TKY'nin tarihi değiştirme. Temel kavramlar ve Kalitenin firma çapında değerlendirilmesi. Kalite Maliyetleri. Kalite Planlama. Kalite Kontrolü. İstatistiksel Proses Kontrol. Kalite Yönetimi, Üst Yönetim Aksiyon, Katılım, Katılım ve Tanıma. Kalite kültürünün oluşturulması. Organizasyon. Tedarikçi İlişkileri. Kalite Bilgi Sistemleri. Kalite Güvencesi. Diğer Araçlar ve Teknikleri. Zorunlu IE 362 (EM 362) Mühendislik Ekonomisi 3 (3 + 0 + 0) ECTS 5,00 Maliyet ölçümü ve mühendislik çalışmalarında kontrolü. Temel muhasebe kavramları, gelir ölçümü ve değerleme problemleri. Maliyet kontrolünü ve standart maliyet sistemleri üretiyoruz. Sermaye yatırımı, mühendislik alternatifleri ve ekipman yenileme çalışmaları. Zorunlu EF 401 (MF 401) Bilim, Toplum ve Etik 1 (1 0 0 +) AKTS 1,00 Bilim, Fen, Bilimsel Süreç, Bilimsel Filtreleme, Karl Popper ve tahrifat ayırt edici özellikleri, bilim adamları tanımı üzerinde nedir Bilimsel Yayın Araştırma, Etik, İntihal Bilim hizmet dozu Fen, Fen, Teknoloji ve Mühendislik, Fen, Teknoloji ve Etik, Ahlak Tanımlar ve Etik, Akademik Yaşam ve Etik, Ulusal ve Uluslararası Etik Kurumları, Etik amacı, Etik ve zorlamalar, Bilimsel Temelleri, Bilim Eğitim ihlal ve Sayılar, Bilimsel Tahmin Bilimsel Tartışma, Örneklerle konuşan. IE 406 (EM 406) Sistem Simülasyonu 3 (2 + 2 + 0) ECTS 6,00 Sistem simülasyon tanımı. Temel adımların belirlenmesi. Sürekli sistemler için simülasyon modelinin tasarımı. Simülasyon Olasılık kavramları. Kuyruk modelleri. Süreksiz sistemler için simülasyon modelinin tasarımı. Simülasyon dilleri. Endüstriyel sistemlerde simülasyon modelleri. IE 438 (EM 438) Ürün ve Süreç Geliştirme 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Eşzamanlı mühendisliğe giriş; Farklı Bütünleşik Ürün Süreç Tasarımı yöntemlerinin tanımları. Müşteri girişi bazlı Kalite Fonksiyon Göçerimi matrislerinin oluşturulması. Deneylerin (DOE) işlem adımları ve DOE Proses adımı tam açıklaması tasarımı. Tepki yüzey metodolojisi; ortogonal dizi seçimi ve kullanımı, verimli test stratejileri, önerilen deney tasarımı yaklaşımı, multi-level deneyler. Deneyler için testler, analiz ve yorumlama yöntemlerini yürütmek. IE 491 (EM 491) Proje 2 (1 + 2 + 0) ECTS 4,00 Bir öğrenci tarafından üstlenilen proje, ya birlikte bir öğretim üyesinin gözetiminde bireysel olarak diğer öğrenciler veya küçük bir ekip. Nesne endüstriyel problemlerin çözümüne Endüstri Mühendisliği Teknikleri uygulamak öğrenci sağlamaktır. Öğrenciler danışmanlarıyla istişare için düzenli olarak karşılamak için gereklidir. Bir yazılı arasınav ilerleme raporu ve nihai rapor gereklidir. S0320701 (S0330701) Staj 0 (0 + 0 + 0) ECTS 1,00 CDS 490 (KGS 490) Kültürel Gelişim Semineri 0 (0 + 1 + 0) ECTS 1,00 Bu seminer, kendi alanlarında uzman düşünceleri ile acquint için, sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bir öğrencinin bilgi geliştirmek niyetinde. Bu ders dışı etkinliklere öğrencinin katılımı değerlendirir. Bir öğrenci ve sekiz yarıyılda en az 16 faaliyetlerin toplam yapım, her yarıyıl en az iki faaliyetlerine katılmak için gereklidir. IE 492 (EM 492) Bitirme Projesi 3 (0 + 0 + 6) AKTS 6,00 Bu iş programının bir parçası olarak yürütülen çalışma projesinin gereksinimine çok benzer. Proje öncelikle tekniklerin uygulanması üzerinde yoğunlaşmaktadır Ancak, mezuniyet tezi, gerçekçi endüstriyel problemler üzerinde bağımsız bir çalışmadır. [-]

İngilizce Dili Ve Edebiyatı

Kampüs Tam zamanlı September 2017 Türkiye İstanbul

İngiliz Dili ve Edebiyatı [+]

Zorunlu Dersler CIP 101 (TDP 101) Toplumsal Duyarlılık I Projeler 0 (0 + 0 + 0) ECTS 1,00 Bunlar sivil toplum örgütleriyle beraber öğrencilerin gönüllü çalışma gerektiren takım projeleridir. Her lisans öğrencisinin en az bir yıl süreyle bir projede çalışarak bu dersi başarmak zorundadır. Öğrenciler ilan listelerinin dışında kendi projelerini seçmek. Başarı durumu, projenin dinamikleri ve proje koordinatörü onayı ile birlikte proje danışmanının değerlendirilmesine bağlıdır. ELIT 109 İletişimsel Becerileri I 4 (3 + 2 + 0) ECTS 7,00 Bu ders kompozisyon tanıtımı takip paragraf yazma, açımlama, özet / Özetleyerek geçerli argümanlar oluşumunun hızlı bir inceleme sağlar. Öğrencilerin taklit etmek için farklı türlerde Model metinleri sağlanır ve belirli kurallar yazılı her türü için sunulmuştur. Öğrenciler ayrıca ağız prersentations teslim ve sözlü İngilizcelerini geliştirmek Derse parçası katılmak bekleniyor. Edebiyat ELIT 121 Giriş I 3 (3 + 0 + 0) ECTS 7,00 Bu dersin amacı öğrencilerin anlayış ve edebi metinler takdirini geliştirmeyi amaçlamaktadır. İki ana türler kısa çalışma ve novel- resmi nitelikleri üzerinde durularak analiz edilmiştir. Metinler değişik dönemlerden ve romanın alt türlerinden seçilir. ELIT 131 İngiliz Edebiyatına Giriş I 3 (3 + 0 + 0) ECTS 7,00 Eski İngilizce ve Restorasyon Dönemi İngiliz Edebiyatı incelenir. IUL 100 (UYG 100) Giriş Üniversitesi Yaşam 0 (0 + 0 + 0) ECTS 1,00 PSY 100 Genel Psikoloji 3 (3 + 0 + 0) ECTS 5,00 Bu ders, psikoloji alanında olmayan psikoloji binbaşı gelen öğrencilere tanıtmak için tasarlanmıştır. Bu psikologlar, korku, sevgi, nefret, algıladığımız, nasıl düşündüğümüz hakkında bilmek hissediyorum, öğrenmek, konuşmak, hareket, büyümek için geldim ne bilgi kapağı ve anlam bulabilirsiniz. Bu çalışmalar toplumun vs terbiye vs doğa, özgür irade, insan türünün arasındaki çeşitlilik kaynakları ve nedenleri, ve kendini olduğu gibi entelektüel hayatının büyük bir tartışmalar çoğu için yakıt sağladı ve bu tartışmalar da sınıf tartışmaları bir parçası olacak. TÜRK 101 Türk Dili I 2 (2 + 0 + 0) ECTS 2,00 Bu derste iki hedeflerinden biri kendi düşüncelerinde özgür ve bilimsel düşünme gücüne ve dünyanın açık fikirli bir görünüm sahip bireyler yetiştirmektir. Tabii dilleri nasıl yaratıldığını çalışma ile ulusal kültürümüzün zenginleşmesine vurgular dünya kökenli dilleri ve bakış yapısal noktalarının analizi ve dünya dilleri arasında Türk Dili durumu. Bu ders aynı zamanda vitea vb müfredat hazırlama, dilekçe yazma, anlatım bozuklukları inceleyerek, kökenleri ve eklerin, kelime oluşturma içine sözlerini ayıran, Türk Dili, Türk Dili yapısının tarihsel gelişimini inceleyerek amaçlamaktadır Romanlar, şiirler ve deneme kitapları, çeşitli dersin amacını desteklemek üzere okunur ve incelenir. CIP 102 (TDP 102) Toplumsal Duyarlılık II Projeler 0 (0 + 0 + 0) ECTS 2,00 TDP ile 101 / CIP 101 dersi teorik eğitim alıyorsanız öğrenciler, bilgilendirici eğitimler almak öncesi projeyi işi ve ekibi birini seçerek yoluyla, TDP Ofisi tarafından atanmıştır gözetmen ve program asistanı gözetiminde projelerini gerçekleştirmek kamu kurum ve TDP 102 / CIP 102 ders kapsamında gönüllü çalışmalar bağlıdır sivil toplum örgütleri ile çalıştı edilmiştir projeler. Başarı danışmanı ve projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde Proje koordinatörü tarafından belirlenir. 3 (2 + 2 + 0) ECTS 3,00 Bilgisayarlara 101 (BİM 101) Giriş GELİN Hesaplama kavramları; verimlilik ve multimedya yazılımı; dosyalar ve veri saklama; bilgisayar mimarisi; ağlar; Internet. Bilgisayar kullanımı, kelime işlemci, hesap tablosu, veritabanı, web sayfası geliştirme ve sunum yazılım paketlerini kapsayan Pratik oturumları. ELIT 110 İletişimsel Becerileri II 4 (3 + 2 + 0) ECTS 6,00 Bu ders, seçilen edebi / edebi olmayan metinlerin analizler yoluyla öğrencilerin eleştirel ve yorumsal okuma becerilerini geliştirmek ve akademik yazma ve araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve rehberlik ile onlara sunmayı amaçlamaktadır. Edebiyat ELIT 122 Giriş II 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 İki büyük türler - dram ve İngiliz, Amerikan ve dünya yazma örneklerle derinlemesine poetry- analiz edilmektedir. Yunan trajedisi ve modern klasikler de dahil olmak üzere farklı dünya literatüründe dönemlere ve oyundan Temsilcisi şiirler kaplıdır. ELIT 132 İngiliz Edebiyatına Giriş II 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Günümüze kadar 17. yüzyıl İngiliz edebiyatının bir kronolojik araştırması. Sosyoloji 3 SOC 102 (SOS 102) Giriş (3 + 0 + 0) ECTS 5,00 Bu ders sosyoloji ve kültürel fenomenin temel kavramlarını öğrencilere tanıtmaktır. Vurgu disiplinin tarihi ve gelişimi yanı sıra, modern dünyada toplumsal değişimin süreklilik üzerindedir. Derste ayrıca çağdaş toplumları şekillendiren belli başlı dinamikler ve süreçler analiz verilir. TÜRK 102 Türk Dili II 2 (2 + 0 + 0) ECTS 2,00 Bu dersin özü öğrencileri doğru ve zaten düşünce yaratarak bu alanda becerilerini geliştirmek ve geliştirmek için üniversite öncesi çalışmalarında bu becerilere edinilen olan öğrenciler için kendi anadillerini kullanma becerisi kazanır sağlamaktır onların Ne düşündüklerini yazma yeteneği. Noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, edebiyat türleri örneklerle ele ve deneme bu konular hakkında yazılır. Buna ek olarak, çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve tartışılmıştır. Sınıflar çeşitli dictions içinde okuma tiyatrosu yapılarak, emhasis uygulamalı ve tonlama teknikleri uygulanmaktadır. ELIT 215 Çeviri 3 (2 + 2 + 0) ECTS 6,00 Bu ders teori ve çeviri yöntemleri ile ilgilenir. Gazete makaleleri ve çeşitli teknik metinlerin çevirisi ders çalışma parçasıdır. Dersin ikinci bölümünde öğrenciler edebi çeviri stratejileri tanıtıldı ve Türk İngilizce'den çeşitli edebi metinler üzerinde çalışmak. ELIT 217 Araştırma ve Yazma 3 (2 + 2 + 0) ECTS 6,00 Tabii İngiliz Edebiyatı öğrencilere İngilizce Edebiyatından seçilmiş metinler üzerinde araştırma ve deneme yazma gerekli adımları öğretmeyi amaçlar. Zorunlu ELIT 247 Klasik Yunan ve Roma Edebiyatı 3 (3 + 0 + 0) ECTS Bu ders destan yapısal ve tematik özellikleri vurgulanarak, Eski Yunan ve Roma edebiyatının önemli eserleri öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır 6,00 , lirik şiir ve Klasik Dram. Devrim I 2 Atatürk ve İnkılap Tarihi TAR 201 İlkeleri (2 + 0 + 0) ECTS 2,00 Bu dersin anlamı ve Türk Devriminin önemi ise, Mustafa Kemal Paşa'nın, yeni Türk Devleti'nin kuruluşunun önderliğinde Türk Devrimi, çevre ve gelişmelere, Kurtuluş Savaşı'na yol açan koşullar tamamen bağımsız ulusal egemenlik dayanır, Atatürk bir dahi asker olarak, büyük bir devlet adamı olarak, bir reformcu olarak ve mükemmel bir organizatör olarak sunulmuştur. ELIT 246 Amerikan Edebiyatına Giriş 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Bu ders Koloni Dönemi Amerikan Edebiyatı kısa bir anket kapsar. İşleri, Amerikan Edebiyatı değişik dönemlere ait yazarlar, sözleşmeler, fikirleri ve edebi türler temsilcisi sunulmuş ve Amerikan Edebiyatı ana eğilimler ve gelişmeler öğrencilere tanımaya bir bakış açısıyla tarihsel andcultural ayarlarında incelenmiştir. ELIT 256 Chaucer & Çağdaşları 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Bu derste öğrenciler tarihsel ve toplumsal arka planı yanı sıra anlatı teknikleri odaklanan İngiltere'de Ortaçağ döneminin temel edebi eserlerin bazıları okudum. Çalışılan metinler arasında Chaucer Canterbury Tales, Robert Henryson en Morall Fabillis, İnci Şair William Langland en Piers Plowman ve Ortaçağ oyunların tarafından İnci vardır. Öğrenciler karşılaştırmalı bir bakış açısıyla bu metinleri yaklaşmaya teşvik edilmektedir. HUM 302 (İNB 302) Çağdaş Avrupa'nın ve Modern Etiğin Temelleri 3 Kaynakları (2 + 2 + 0) AKTS 5,00 Tabii bu dönemde modern etiğin evriminde özel vurgu yaparak günümüze 18. yüzyılın başından itibaren, Akdeniz ve Avrupa uygarlıklarının gözlenen devamlılık ve dönüşümleri üzerinde duruluyor. Aydınlanma, hümanizm, modernizm ve modern etiğin gelişmesine ilişkisi; Avrupa'da milliyetçiliğin doğuşu, devrimler gibi büyük temalar ve 20. yüzyılın olayların etkisi kendi içsel özellikleri ve çağdaş Avrupa'nın şekillenmesinde üzerindeki etkileri bir bakış açısıyla hem incelenmiştir. Devrim II TAR 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 (2 + 0 + 0) ECTS 2,00 Türk Milleti mücadelesi bütün kurumları ve değerleriyle, İlke ve Atatürk, düşünce Atatürk Okulu Devrimleri ile çağdaş milletler seviyesinin üstünde gitmek için, Atatürk'ün önderliği sırasında Türkiye'nin ulusal ve uluslararası politika, İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye ve geçiş Türkiye'de çok siyasi parti dönemine dönemi. ELIT 311 Mitoloji 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Bu ders simgesel bir sistem, edebi, dilsel ve kültürel ürünler olarak mitleri inceler. Dersin ilk bölümü eski Mezopotamya, Yunan ve Roma mitleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. İkinci bölüm daha sonraki dönemlerin mitlerine odaklanır ve mit, toplum, dil ve inanç arasındaki ilişkiyi araştırıyor. ELIT 337 18. Yüzyıl Edebiyatı 3 (3 + 0 + 0) ECTS 7,00 Bu derste öğrenciler Brontes, Gaskell Dickens, Eliot, Hardy, Thackeray, Carlyle, Mill, Ruskin ve Arnold gibi Viktorya yazarların kurgusal ve kurgusal olmayan eserler okumak ve kendi kültürel ve tarihsel bağlamları içinde bunları analiz. ELIT 353 Rönesans Edebiyatı 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Bu ders Rönesans entelektüel ve estetik hareketleri ve Reformasyon referansla İngilizce Rönesans yazarlarının eserlerini inceler. İtalyan Rönesans ve İl yazarların etkisi de elbette bir parçası olacaktır. Daha, Marlowe, Sidney, Wyatt ve Spenser incelenecek yazarlar arasındadır. ELIT 334 17.. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Tabii Metafizik şairler, Cavalier şairler ve Milton seçilmiş eserleri araştırıyor ve dönemin kültürel ve tarihsel çerçevede bunları tartışıyor. ELIT 338 19. Yüzyıl Nesir ve Kurmaca 3 (3 + 0 + 0) ECTS 7,00 Bu derste öğrenciler Brontes, Gaskell Dickens, Eliot, Hardy, Thackeray, Carlyle, Mill, Ruskin ve Arnold gibi Viktorya yazarların kurgusal ve kurgusal olmayan eserler okumak ve kendi kültürel ve tarihsel bağlamları içinde bunları analiz. ELIT 346 Modern ve Çağdaş Drama 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Bu derste öğrenciler Strindberg, Çehov, Ibsen, Shaw, Pirandello, Beckett, O'Neill, Miller, Tennessee Williams gibi modern ve çağdaş yazarların oyunlarını okumak ve kendi kültürel ve tarihsel bağlamları içinde bunları analiz. ELIT 425 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri I 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Bu ders değişen analiz yöntemleri ve değerlendirme standartlarına manzaralı edebiyat teorisi ve eleştirisi öyküsü öğrencilere tanıttı. İlk dönem, modern edebiyat teorisinin gelişimine klasik gelenekten edebiyat eleştirisinin bir anket sağlar. ELIT 435 Romantikler 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 ders Blake, Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats ve Byron gibi şairlerin seçilmiş eserler üzerinde özel bir vurgu ile Romantik Dönem şiir üzerinde duruluyor. ELIT 447 Modern ve Çağdaş Roman 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Bu derste öğrenciler Woolf, Joyce, Lawrence Forster, Orwell, Lessing, Carter, Winterson, Kureishi ve Rüşdi gibi modern ve çağdaş yazarların romanları okumak ve kendi kültürel ve tarihsel bağlamları içinde bunları analiz. CDS 490 (KGS 490) Kültürel Gelişim Semineri 0 (0 + 1 + 0) ECTS 1,00 Bu seminer, kendi alanlarında uzman düşünceleri ile acquint için, sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bir öğrencinin bilgi geliştirmek niyetinde. Bu ders dışı etkinliklere öğrencinin katılımı değerlendirir. Bir öğrenci ve sekiz yarıyılda en az 16 faaliyetlerin toplam yapım, her yarıyıl en az iki faaliyetlerine katılmak için gereklidir. ELIT 426 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri II 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Bu ders derinlemesine incelenir önemli çağdaş kuramcılar ve eleştirmenlerin ELIT 425 Seçilmiş metinler bir devamıdır. ELIT 438 Modern İngiliz Şiiri 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Bu ders baskın eğilimler ve 20. yüzyılın en önemli şairleri üzerinde duruluyor. Şairler Hardy, Yeats'den, Eliot, MacDiarmid, Auden, MacNeice, Larkin, Hughes ve Heaney içerebilir çalışılacak. ELIT 458 Shakespeare 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Bu ders Shakespeare çalışmalarına giriş yanı sıra onun komedi, trajedi, romans ve tarih oyunlarında seçilen temsilci Shakespeare oyunlarının yakın okuma olduğunu. [-]

İngilizce Ekonomi Ve Finans

Kampüs Tam zamanlı September 2017 Türkiye İstanbul

İngilizce Ekonomi ve Finans [+]

Zorunlu Dersler CIP 101 (TDP 101) Toplumsal Duyarlılık I Projeler 0 (0 + 0 + 0) ECTS 1,00 Bunlar sivil toplum örgütleriyle beraber öğrencilerin gönüllü çalışma gerektiren takım projeleridir. Her lisans öğrencisinin en az bir yıl süreyle bir projede çalışarak bu dersi başarmak zorundadır. Öğrenciler ilan listelerinin dışında kendi projelerini seçmek. Başarı durumu, projenin dinamikleri ve proje koordinatörü onayı ile birlikte proje danışmanının değerlendirilmesine bağlıdır. 3 (2 + 2 + 0) ECTS 3,00 Bilgisayarlara 101 (BİM 101) Giriş GELİN Hesaplama kavramları; verimlilik ve multimedya yazılımı; dosyalar ve veri saklama; bilgisayar mimarisi; ağlar; Internet. Bilgisayar kullanımı, kelime işlemci, hesap tablosu, veritabanı, web sayfası geliştirme ve sunum yazılım paketlerini kapsayan Pratik oturumları. ECON 103 (EKON 103) Ekonomi I 3 (3 + 0 + 0) ECTS 5,00 Mikro ve makroiktisadın Essentials: ekonomik sorun; arz, talep ve fiyatın belirlenmesi; tüketici davranışı teorisi; firma teorisi; piyasa yapıları ENG 101 İleri İngilizce 2 (0 + 4 + 0) ECTS 3,00 Bu ders, konuşma, okuma, akademik standartlara uygun materyaller yardımı ile yazma ve dilbilgisi, dinleme yabancı dil becerilerini geliştirmek için kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu ders aynı zamanda akademik çalışma becerilerini geliştirmek için çeşitli uygulamalar içerir. Ayrıca, ders, öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmek, hem de sınıf içi ve dışı sınıf etkinlikleri sunarak eleştirel düşünme ve araştırma doğru teşvik amaçlamaktadır. HUK 130 (LAW 130) Kanun Giriş 3 (3 + 0 + 0) ECTS 4,00 toplumsal düzenin, hukuk prensipleri; Hukukun hiyerarşisi; yargı sisteminin dalları; hukuki ilişkiler ve haklar; Finansal araçların için yasa; Ticaret Hukuku; bireysel haklar; Özel sözleşmeleri (leasing, franchising, factoring, forfaiting) IUL 100 (UYG 100) Giriş Üniversitesi Yaşam 0 (0 + 0 + 0) ECTS 1,00 MATH 121 (121 MATE) İşletme Matematiği I 3 (2 + 2 + 0) ECTS 5,00 Reel sayılar, cebirsel işlemler ve temel kimlikler, kartezyen koordinat sistemi, lineer ve ikinci dereceden denklemler, fonksiyonlar, türev limit, süreklilik, türev, marjinal analiz teknikleri, yüksek mertebeden türevler, ekstremum noktalar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve türevleri, matematik finans, bileşik faiz, matrisler ve determinantlar, ters matris, lineer denklem, Cramer kuralı, doğrusal programlama giriş sistemleri. TÜRK 101 Türk Dili I 2 (2 + 0 + 0) ECTS 2,00 Bu derste iki hedeflerinden biri kendi düşüncelerinde özgür ve bilimsel düşünme gücüne ve dünyanın açık fikirli bir görünüm sahip bireyler yetiştirmektir. Tabii dilleri nasıl yaratıldığını çalışma ile ulusal kültürümüzün zenginleşmesine vurgular dünya kökenli dilleri ve bakış yapısal noktalarının analizi ve dünya dilleri arasında Türk Dili durumu. Bu ders aynı zamanda vitea vb müfredat hazırlama, dilekçe yazma, anlatım bozuklukları inceleyerek, kökenleri ve eklerin, kelime oluşturma içine sözlerini ayıran, Türk Dili, Türk Dili yapısının tarihsel gelişimini inceleyerek amaçlamaktadır Romanlar, şiirler ve deneme kitapları, çeşitli dersin amacını desteklemek üzere okunur ve incelenir. BA 102 (İŞ 102) İşletme Yönetimine Giriş 3 (3 + 0 + 0) ECTS 5,00 Iş temelleri; Ekonomik çevre ve küreselleşme; sosyal sorumluluk ve iş ahlakı; Iş mülkiyet biçimleri; girişimcilik, küçük işletme ve franchising; toplam kalite yönetimi; İç organizasyon; insan kaynakları yönetimi; üretim yönetimi, pazarlama yönetimi; Yönetim Bilgi Sistemi; Muhasebe; finans. CIP 102 (TDP 102) Toplumsal Duyarlılık II Projeler 0 (0 + 0 + 0) ECTS 2,00 TDP ile 101 / CIP 101 dersi teorik eğitim alıyorsanız öğrenciler, bilgilendirici eğitimler almak öncesi projeyi işi ve ekibi birini seçerek yoluyla, TDP Ofisi tarafından atanmıştır gözetmen ve program asistanı gözetiminde projelerini gerçekleştirmek kamu kurum ve TDP 102 / CIP 102 ders kapsamında gönüllü çalışmalar bağlıdır sivil toplum örgütleri ile çalıştı edilmiştir projeler. Başarı danışmanı ve projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde Proje koordinatörü tarafından belirlenir. ECON 104 (EKON 104) Ekonomi II 3 (3 + 0 + 0) ECTS 5,00 Milli gelir ve belirlenmesi; ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyona yönelik sorunlar; makroekonomik politika araçları. ENG 122 (İNG 122) Sosyal Bilimler için İleri İngilizce I 2 (0 + 0 + 4) ECTS 3,00 Bu ders İleri İngilizce dersinde okudu yabancı dil ve Sosyal Bilimler çeşitli alanlarında öğrenim gören öğrencilerin akademik çalışma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ders materyalleri genellikle seçilmiş ve çalışma alanlarına yönelik düzenlenmiş ve dolayısıyla, sosyal bilimler kendi kelime genişletmek için bir şans verilir vardır. Derste ayrıca farklı onların görüşlerini ifade hangi aracılığıyla deneme farklı türde tanıtarak tutarlı, birleşik ve yeterince geliştirilmiş denemeler yazmak için, hedef dilde öğrencilerin kelime ve bilgi çeşitlendirilmesi dil kullanımını artırmak ve teşvik amaçlamaktadır örgüt modları HUK 134 İş Hukuku 3 (3 + 0 + 0) ECTS 4,00 Kurallar iş sözleşmeleri, sözleşme feshi, çalışma saatleri yarattığı endüstriyel ilişkiler, iş hukukunun kapsamı, iş sözleşmeleri ve sorumluluklarını düzenlemek ve ayrılmak ödeme; sendikalar. MATH 122 (122 MATE) İşletme Matematiği II 3 (2 + 2 + 0) ECTS 5,00 Üstel fonksiyonların gözden geçirilmesi ve doğal logaritma, belirli ve belirsiz integraller, alan, iş dünyası ve ekonomi hesabı, uygulamanın temel teoremi, iki değişkenli, kısmi türev, zincir kuralı, maximum ve minimum, olasılık giriş, kısıtlı optimizasyon fonksiyonları, Lagrange çift ayrılmaz çarpanları ve uygulamaları, hacim. TÜRK 102 Türk Dili II 2 (2 + 0 + 0) ECTS 2,00 Bu dersin özü öğrencileri doğru ve zaten düşünce yaratarak bu alanda becerilerini geliştirmek ve geliştirmek için üniversite öncesi çalışmalarında bu becerilere edinilen olan öğrenciler için kendi anadillerini kullanma becerisi kazanır sağlamaktır onların Ne düşündüklerini yazma yeteneği. Noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, edebiyat türleri örneklerle ele ve deneme bu konular hakkında yazılır. Buna ek olarak, çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve tartışılmıştır. Sınıflar çeşitli dictions içinde okuma tiyatrosu yapılarak, emhasis uygulamalı ve tonlama teknikleri uygulanmaktadır. BA 211 (İŞ 211) Finansal Muhasebe I 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Iş dili olarak muhasebe; Finansal tablolar; Muhasebe kayıtları: Ledger, dergi, mizan; Karın ölçülmesi ve muhasebe çevriminin tamamlanması; Düzeltme kayıtları ve finansal tabloların hazırlanması; Merchandising faaliyetleri için muhasebe; Dönen varlıkların, duran varlıkların ve kısa vadeli borçların muhasebeleştirilmesi. ECON 211 (EKON 211) Mikroekonomi 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Talep, arz ve fiyat belirleme; elastikiyet; tüketici davranışı teorisi; üretim ve maliyetler teorisi; rekabetçi ve rekabetçi olmayan piyasalarda çıktının belirlenmesi; üretim faktörlerinin fiyatlandırılması; genel denge analizi; refah ekonomisi. HUM 302 (İNB 302) Çağdaş Avrupa'nın ve Modern Etiğin Temelleri 3 Kaynakları (2 + 2 + 0) AKTS 5,00 Tabii bu dönemde modern etiğin evriminde özel vurgu yaparak günümüze 18. yüzyılın başından itibaren, Akdeniz ve Avrupa uygarlıklarının gözlenen devamlılık ve dönüşümleri üzerinde duruluyor. Aydınlanma, hümanizm, modernizm ve modern etiğin gelişmesine ilişkisi; Avrupa'da milliyetçiliğin doğuşu, devrimler gibi büyük temalar ve 20. yüzyılın olayların etkisi kendi içsel özellikleri ve çağdaş Avrupa'nın şekillenmesinde üzerindeki etkileri bir bakış açısıyla hem incelenmiştir. STAT 201 (İSTA 201) İşletme İstatistiği I 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Tanımlayıcı istatistikler; olasılık temel kavramları; rastgele değişkenler; olasılık dağılımları (binom, geometrik, hiper geometrik Poisson, normal ve Öğrenci dağılımları); örnekleme teorisi; nokta tahmini ve aralık tahmini. Devrim I 2 Atatürk ve İnkılap Tarihi TAR 201 İlkeleri (2 + 0 + 0) ECTS 2,00 Bu dersin anlamı ve Türk Devriminin önemi ise, Mustafa Kemal Paşa'nın, yeni Türk Devleti'nin kuruluşunun önderliğinde Türk Devrimi, çevre ve gelişmelere, Kurtuluş Savaşı'na yol açan koşullar tamamen bağımsız ulusal egemenlik dayanır, Atatürk bir dahi asker olarak, büyük bir devlet adamı olarak, bir reformcu olarak ve mükemmel bir organizatör olarak sunulmuştur. BA 212 (İŞ 212) Finansal Muhasebe II 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Iş örgütlerinin Formları; Muhasebe sistemleri; Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri; Türk tek düzen muhasebe sistemi; Ortaklık muhasebesi; Kurumsal muhasebe; Nakit Akışı ifadeleri; Vergi muhasebesi. ECON 212 (EKON 212) Makroekonomi 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Milli gelir ve milli geliri belirleyen modeller; ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyon problemi; maliye politikası; para ve para politikası; uluslararası ticaret ve finans. S0250403 (S0260403) Staj 0 (0 + 0 + 0) ECTS 3,00 STAT 202 (İSTA 202) İşletme İstatistiği II 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Hipotez (Z, t, x2, ve F testleri) testleri; Basit regresyon ve korelasyon; Çoklu regresyon ve korelasyon; Çoklu, varyans ve oto-korelasyon Sorunları; Kukla değişkenler; Dizin numaraları; Zaman serisi analizi; parametrik olmayan istatistikler. Devrim II TAR 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 (2 + 0 + 0) ECTS 2,00 Türk Milleti mücadelesi bütün kurumları ve değerleriyle, İlke ve Atatürk, düşünce Atatürk Okulu Devrimleri ile çağdaş milletler seviyesinin üstünde gitmek için, Atatürk'ün önderliği sırasında Türkiye'nin ulusal ve uluslararası politika, İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye ve geçiş Türkiye'de çok siyasi parti dönemine dönemi. ECON 321 (EKON 321) Uluslararası Ekonomi 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Uluslararası ticaretin klasik ve neoklasik teoriler; Heckscher-Ohlin teorisi; Stolper-Samuelson teorisi, çağdaş teoriler; gümrük tarifeleri ve sübvansiyonlar; kotalar; ticaretin liberalleştirilmesi için gösterilen çabalar; ekonomik entegrasyon; ödemeler dengesi; döviz piyasaları. ECON 323 (EKON 323) Parasal İktisat 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Para ve Finansal Sistemlerine Giriş; Faiz Oranlarının temelleri; Yatırım Kurumları ve Bankacılık Sektörü, Merkez Bankası; Para Arzı; Para, Milli Gelir ve Fiyat Düzeyi; Hedefler, Hedefler, Göstergeler ve Para Politikası Etkileri; Uluslararası Para Sistemi, Avrupa Birliği Para Sistemi. FIN 331 (FİNS 331) Finansal Yönetim I 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Işletme finansmanı giriş; finansal çevre ve faiz oranları; mali tabloların analizi; finansal planlama ve kontrol; Risk ve getiri oranları; paranın zaman değeri; tahvil ve hisse senedi değerlemesi; sermayesi politikası çalışma; nakit, menkul kıymetlerin yönetimi, alacak ve stoklar hesapları; Kısa vadeli finansman. ECON 322 (EKON 322) Ekonometri 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Klasik doğrusal regresyon modeli; Klasik doğrusal regresyon modeli varsayımları rahatlatıcı (çoklu, varyans, oto-korelasyon ve şartname hataları problemleri); kukla değişkenler; ekonometri seçilmiş konular. FIN 328 (FİNS 328) Finansal Piyasalar ve Kurumlar 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Finansal iddialar; faiz oranları ve piyasalar; Finansal aracılar ve ekonomideki rolleri; Finans sektöründeki Hükümetin rolü; Özel faiz oranı riski üzerinde durularak, kredi riski ve kur riski ile aracı kurumların yönetimleri. FIN 332 (FİNS 332) Finansal Yönetim II 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Sermaye bütçelemesi; proje nakit akışlarının ve risk; sermaye maliyeti; sermaye yapısı; temettü politikası; hisse senedi finansmanı; yatırım bankacılığı; uzun vadeli borç finansmanı; Finansal türevler; kurumsal yeniden yapılanma; çok uluslu finans. CDS 490 (KGS 490) Kültürel Gelişim Semineri 0 (0 + 1 + 0) ECTS 1,00 Bu seminer, kendi alanlarında uzman düşünceleri ile acquint için, sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bir öğrencinin bilgi geliştirmek niyetinde. Bu ders dışı etkinliklere öğrencinin katılımı değerlendirir. Bir öğrenci ve sekiz yarıyılda en az 16 faaliyetlerin toplam yapım, her yarıyıl en az iki faaliyetlerine katılmak için gereklidir. ECON 429 (EKON 429) Ekonomi ve Maliye Araştırma Yöntemleri 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Araştırma konusunu, araştırma öneren araştırma anketinin temel, araştırma stratejileri, birincil ve ikincil veri ve veri-toplama, örnekleme temel kriterler ve örnekleme türleri belirlenmesi, organize seçimi iş ve yönetim alanlarında araştırma prensipleri ve , verileri analiz yazma ve bir araştırma projesi sunma. FIN 421 (FİNS 421) Uluslararası Finans 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Çok uluslu finans Bakış; Uluslararası fon akımları; Döviz, vadeli işlem ve opsiyon piyasaları; Kurlar üzerinde Hükümet etkisi; Uluslararası Finansal piyasalardaki parite koşulları; kur riski yönetimi; Ölçme ve çeviri, işlemler ve ekonomik risklerin yönetimi; Kısa süreli aktif ve pasif yönetimi: Uzun vadeli aktif ve pasif yönetimi; Uluslararası bankacılık; Uluslararası sermaye piyasaları. S0250705 (S0260705) Staj 0 (0 + 0 + 0) ECTS 5,00 ECON 422 (EKON 422) Türk Ekonomisi 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Kuruluşundan itibaren Türk ekonomisindeki gelişmeler; yapısı üzerinde özel bir vurgu ile Türk ekonomisinin analizi; Ekonomik eğilimler, sorunlar ve politikalar; Küreselleşme ve Türk ekonomisinin; Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler. EF 492 (EKF 492) Bitirme Projesi 3 (0 + 0 + 6) AKTS 6,00 Öğrenciler yazma ve mezuniyet hakkını elde edebilmek için bir araştırma projesi sunmak zorundadır. Proje danışman gözetiminde yazılı olacak ve bir jüri önünde sözlü olarak savunulması gereken olmuştur. Öğrenciler, onlar kendi çalışmaları sırasında edindikleri bilgi ve becerileri kullanabildiğini kanıtlamak bekleniyor. Bu deneyim, bilimsel yöntemleri uygulamak onların yazılı ve sözlü becerilerini geliştirmek için fırsat vermek, onları edecek. FIN 432 (FİNS 432) Yatırım Yönetimi 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Getiri ve risk Beklenen; Menkul Kıymetler ve menkul kıymetler piyasaları; Finansal bilgi kaynakları; Pazar Endeksleri; Menkul fiyatlarının belirleyicileri; Portföy analizi; Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli; Tahvil Değerleme; Eğri Verim; Faiz oranı riski; Standart riski ve satın alma gücü riski; Özkaynak değerleme; Hisse senedi fiyatları ve teknik analiz Hareketleri; Portföy seçimi; Yatırım performans değerlendirme; Türev. [-]

Işletmecilik

Kampüs Tam zamanlı September 2017 Türkiye İstanbul

iş idaresi [+]

Zorunlu Dersler CIP 101 (TDP 101) Toplumsal Duyarlılık I Projeler 0 (0 + 0 + 0) ECTS 1,00 Bunlar sivil toplum örgütleriyle beraber öğrencilerin gönüllü çalışma gerektiren takım projeleridir. Her lisans öğrencisinin en az bir yıl süreyle bir projede çalışarak bu dersi başarmak zorundadır. Öğrenciler ilan listelerinin dışında kendi projelerini seçmek. Başarı durumu, projenin dinamikleri ve proje koordinatörü onayı ile birlikte proje danışmanının değerlendirilmesine bağlıdır. 3 (2 + 2 + 0) ECTS 3,00 Bilgisayarlara 101 (BİM 101) Giriş GELİN Hesaplama kavramları; verimlilik ve multimedya yazılımı; dosyalar ve veri saklama; bilgisayar mimarisi; ağlar; Internet. Bilgisayar kullanımı, kelime işlemci, hesap tablosu, veritabanı, web sayfası geliştirme ve sunum yazılım paketlerini kapsayan Pratik oturumları. Ekonomi 3 ECON 101 (EKON 101) Giriş (3 + 0 + 0) ECTS 5,00 Mikro ve makroiktisadın Essentials: ekonomik sorun; arz, talep ve fiyatın belirlenmesi; tüketici davranışı teorisi; firma teorisi; piyasa yapıları; milli gelir ve belirlenmesi; ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyona yönelik sorunlar; makroekonomik politika araçları. ENG 101 İleri İngilizce 2 (0 + 4 + 0) ECTS 3,00 Bu ders, konuşma, okuma, akademik standartlara uygun materyaller yardımı ile yazma ve dilbilgisi, dinleme yabancı dil becerilerini geliştirmek için kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu ders aynı zamanda akademik çalışma becerilerini geliştirmek için çeşitli uygulamalar içerir. Ayrıca, ders, öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmek, hem de sınıf içi ve dışı sınıf etkinlikleri sunarak eleştirel düşünme ve araştırma doğru teşvik amaçlamaktadır. HUK 130 (LAW 130) Kanun Giriş 3 (3 + 0 + 0) ECTS 4,00 toplumsal düzenin, hukuk prensipleri; Hukukun hiyerarşisi; yargı sisteminin dalları; hukuki ilişkiler ve haklar; Finansal araçların için yasa; Ticaret Hukuku; bireysel haklar; Özel sözleşmeleri (leasing, franchising, factoring, forfaiting) IUL 100 (UYG 100) Giriş Üniversitesi Yaşam 0 (0 + 0 + 0) ECTS 1,00 MATH 121 (121 MATE) İşletme Matematiği I 3 (2 + 2 + 0) ECTS 5,00 Reel sayılar, cebirsel işlemler ve temel kimlikler, kartezyen koordinat sistemi, lineer ve ikinci dereceden denklemler, fonksiyonlar, türev limit, süreklilik, türev, marjinal analiz teknikleri, yüksek mertebeden türevler, ekstremum noktalar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve türevleri, matematik finans, bileşik faiz, matrisler ve determinantlar, ters matris, lineer denklem, Cramer kuralı, doğrusal programlama giriş sistemleri. PSY 100 Genel Psikoloji 3 (3 + 0 + 0) ECTS 5,00 Bu ders, psikoloji alanında olmayan psikoloji binbaşı gelen öğrencilere tanıtmak için tasarlanmıştır. Bu psikologlar, korku, sevgi, nefret, algıladığımız, nasıl düşündüğümüz hakkında bilmek hissediyorum, öğrenmek, konuşmak, hareket, büyümek için geldim ne bilgi kapağı ve anlam bulabilirsiniz. Bu çalışmalar toplumun vs terbiye vs doğa, özgür irade, insan türünün arasındaki çeşitlilik kaynakları ve nedenleri, ve kendini olduğu gibi entelektüel hayatının büyük bir tartışmalar çoğu için yakıt sağladı ve bu tartışmalar da sınıf tartışmaları bir parçası olacak. TÜRK 101 Türk Dili I 2 (2 + 0 + 0) ECTS 2,00 Bu derste iki hedeflerinden biri kendi düşüncelerinde özgür ve bilimsel düşünme gücüne ve dünyanın açık fikirli bir görünüm sahip bireyler yetiştirmektir. Tabii dilleri nasıl yaratıldığını çalışma ile ulusal kültürümüzün zenginleşmesine vurgular dünya kökenli dilleri ve bakış yapısal noktalarının analizi ve dünya dilleri arasında Türk Dili durumu. Bu ders aynı zamanda vitea vb müfredat hazırlama, dilekçe yazma, anlatım bozuklukları inceleyerek, kökenleri ve eklerin, kelime oluşturma içine sözlerini ayıran, Türk Dili, Türk Dili yapısının tarihsel gelişimini inceleyerek amaçlamaktadır Romanlar, şiirler ve deneme kitapları, çeşitli dersin amacını desteklemek üzere okunur ve incelenir. BA 102 (İŞ 102) İşletme Yönetimine Giriş 3 (3 + 0 + 0) ECTS 5,00 Iş temelleri; Ekonomik çevre ve küreselleşme; sosyal sorumluluk ve iş ahlakı; Iş mülkiyet biçimleri; girişimcilik, küçük işletme ve franchising; toplam kalite yönetimi; İç organizasyon; insan kaynakları yönetimi; üretim yönetimi, pazarlama yönetimi; Yönetim Bilgi Sistemi; Muhasebe; finans. CIP 102 (TDP 102) Toplumsal Duyarlılık II Projeler 0 (0 + 0 + 0) ECTS 2,00 TDP ile 101 / CIP 101 dersi teorik eğitim alıyorsanız öğrenciler, bilgilendirici eğitimler almak öncesi projeyi işi ve ekibi birini seçerek yoluyla, TDP Ofisi tarafından atanmıştır gözetmen ve program asistanı gözetiminde projelerini gerçekleştirmek kamu kurum ve TDP 102 / CIP 102 ders kapsamında gönüllü çalışmalar bağlıdır sivil toplum örgütleri ile çalıştı edilmiştir projeler. Başarı danışmanı ve projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde Proje koordinatörü tarafından belirlenir. ENG 122 (İNG 122) Sosyal Bilimler için İleri İngilizce I 2 (0 + 0 + 4) ECTS 3,00 Bu ders İleri İngilizce dersinde okudu yabancı dil ve Sosyal Bilimler çeşitli alanlarında öğrenim gören öğrencilerin akademik çalışma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ders materyalleri genellikle seçilmiş ve çalışma alanlarına yönelik düzenlenmiş ve dolayısıyla, sosyal bilimler kendi kelime genişletmek için bir şans verilir vardır. Derste ayrıca farklı onların görüşlerini ifade hangi aracılığıyla deneme farklı türde tanıtarak tutarlı, birleşik ve yeterince geliştirilmiş denemeler yazmak için, hedef dilde öğrencilerin kelime ve bilgi çeşitlendirilmesi dil kullanımını artırmak ve teşvik amaçlamaktadır örgüt modları HUK 134 İş Hukuku 3 (3 + 0 + 0) ECTS 4,00 Kurallar iş sözleşmeleri, sözleşme feshi, çalışma saatleri yarattığı endüstriyel ilişkiler, iş hukukunun kapsamı, iş sözleşmeleri ve sorumluluklarını düzenlemek ve ayrılmak ödeme; sendikalar. MATH 122 (122 MATE) İşletme Matematiği II 3 (2 + 2 + 0) ECTS 5,00 Üstel fonksiyonların gözden geçirilmesi ve doğal logaritma, belirli ve belirsiz integraller, alan, iş dünyası ve ekonomi hesabı, uygulamanın temel teoremi, iki değişkenli, kısmi türev, zincir kuralı, maximum ve minimum, olasılık giriş, kısıtlı optimizasyon fonksiyonları, Lagrange çift ayrılmaz çarpanları ve uygulamaları, hacim. TÜRK 102 Türk Dili II 2 (2 + 0 + 0) ECTS 2,00 Bu dersin özü öğrencileri doğru ve zaten düşünce yaratarak bu alanda becerilerini geliştirmek ve geliştirmek için üniversite öncesi çalışmalarında bu becerilere edinilen olan öğrenciler için kendi anadillerini kullanma becerisi kazanır sağlamaktır onların Ne düşündüklerini yazma yeteneği. Noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, edebiyat türleri örneklerle ele ve deneme bu konular hakkında yazılır. Buna ek olarak, çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve tartışılmıştır. Sınıflar çeşitli dictions içinde okuma tiyatrosu yapılarak, emhasis uygulamalı ve tonlama teknikleri uygulanmaktadır. BA 211 (İŞ 211) Finansal Muhasebe I 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Iş dili olarak muhasebe; Finansal tablolar; Muhasebe kayıtları: Ledger, dergi, mizan; Karın ölçülmesi ve muhasebe çevriminin tamamlanması; Düzeltme kayıtları ve finansal tabloların hazırlanması; Merchandising faaliyetleri için muhasebe; Dönen varlıkların, duran varlıkların ve kısa vadeli borçların muhasebeleştirilmesi. BA 241 (İŞ 241) Yönetim ve Organizasyon 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Yönetim teorisinin gelişimi; yönetim fonksiyonları ve yönetimin değerlendirilmesi; çevre, şirket kültürü ve küreselleşmenin etkileri; karar verme; amaç belirleme ve planlama; stratejik yönetim; araçları ve teknikleri planlama; organize ve koordine etmek; Insan kaynakları yönetimi; liderlik; Kontrol. ECON 211 (EKON 211) Mikroekonomi 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Talep, arz ve fiyat belirleme; elastikiyet; tüketici davranışı teorisi; üretim ve maliyetler teorisi; rekabetçi ve rekabetçi olmayan piyasalarda çıktının belirlenmesi; üretim faktörlerinin fiyatlandırılması; genel denge analizi; refah ekonomisi. STAT 201 (İSTA 201) İşletme İstatistiği I 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Tanımlayıcı istatistikler; olasılık temel kavramları; rastgele değişkenler; olasılık dağılımları (binom, geometrik, hiper geometrik Poisson, normal ve Öğrenci dağılımları); örnekleme teorisi; nokta tahmini ve aralık tahmini. Devrim I 2 Atatürk ve İnkılap Tarihi TAR 201 İlkeleri (2 + 0 + 0) ECTS 2,00 Bu dersin anlamı ve Türk Devriminin önemi ise, Mustafa Kemal Paşa'nın, yeni Türk Devleti'nin kuruluşunun önderliğinde Türk Devrimi, çevre ve gelişmelere, Kurtuluş Savaşı'na yol açan koşullar tamamen bağımsız ulusal egemenlik dayanır, Atatürk bir dahi asker olarak, büyük bir devlet adamı olarak, bir reformcu olarak ve mükemmel bir organizatör olarak sunulmuştur. BA 212 (İŞ 212) Finansal Muhasebe II 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Iş örgütlerinin Formları; Muhasebe sistemleri; Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri; Türk tek düzen muhasebe sistemi; Ortaklık muhasebesi; Kurumsal muhasebe; Nakit Akışı ifadeleri; Vergi muhasebesi. BA 242 (İŞ 242) Örgütsel Davranış 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 OB tanımı; algı süreci; kişilik ve tutumlar; motivasyon; Öğrenme; Çalışma grupları; çatışma ve stres yönetimi; Güç ve liderlik; iletişim; karar verme; örgüt kültürü ve yapısı; değişim yönetimi; çatışma yönetimi; kültür. ECON 212 (EKON 212) Makroekonomi 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Milli gelir ve milli geliri belirleyen modeller; ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyon problemi; maliye politikası; para ve para politikası; uluslararası ticaret ve finans. S0210403 (S0220403) Staj 0 (0 + 0 + 0) ECTS 3,00 STAT 202 (İSTA 202) İşletme İstatistiği II 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Hipotez (Z, t, x2, ve F testleri) testleri; Basit regresyon ve korelasyon; Çoklu regresyon ve korelasyon; Çoklu, varyans ve oto-korelasyon Sorunları; Kukla değişkenler; Dizin numaraları; Zaman serisi analizi; parametrik olmayan istatistikler. Devrim II TAR 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 (2 + 0 + 0) ECTS 2,00 Türk Milleti mücadelesi bütün kurumları ve değerleriyle, İlke ve Atatürk, düşünce Atatürk Okulu Devrimleri ile çağdaş milletler seviyesinin üstünde gitmek için, Atatürk'ün önderliği sırasında Türkiye'nin ulusal ve uluslararası politika, İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye ve geçiş Türkiye'de çok siyasi parti dönemine dönemi. BA 343 (İŞ 343) Üretim Yönetimi 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Üretim yönetiminin temel kavramları. üretim sistemlerinin tasarımı; ürün tasarımı ve süreç planlaması, Ağ planlama yöntemleri, bitki konumu ve düzeni. İş ve çalışma yöntemlerinin tasarımı. Üretim standartları ve iş ölçümü. BA 351 (İŞ 351) Pazarlama Yönetimi 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 pazarlama karması elemanlarını geliştirmek için pazarlama karması, bilgi ihtiyaçları ve pazarlama araştırması kurucu unsurlarını tanımlayan pazarlama kavramı, pazarlama çevresi ve pazarlama karması ile etkileşimi. FIN 331 (FİNS 331) Finansal Yönetim I 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Işletme finansmanı giriş; finansal çevre ve faiz oranları; mali tabloların analizi; finansal planlama ve kontrol; Risk ve getiri oranları; paranın zaman değeri; tahvil ve hisse senedi değerlemesi; sermayesi politikası çalışma; nakit, menkul kıymetlerin yönetimi, alacak ve stoklar hesapları; Kısa vadeli finansman. BA 312 (İŞ 312) Yönetim Muhasebesi 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Maliyet davranışı, Maliyet-Hacim-Kâr analizi, geçerli maliyet kavramı, Fiyatlama kararları; Yönetim kontrol sistemleri, Bütçeleme; Varyans analizi; Tümen performans ölçümü; transfer fiyatlaması. BA 344 (İŞ 344) İnsan Kaynakları Yönetimi 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Giriş, amaçlar ve eğilimler; İş analizi; İK planlaması; işe alma ve seçme; personel seçimi; örgütsel eğitim; kariyer geliştirme; İş değerleme; Performans Yönetimi; doğrudan ve dolaylı tazminat. CDS 490 (KGS 490) Kültürel Gelişim Semineri 0 (0 + 1 + 0) ECTS 1,00 Bu seminer, kendi alanlarında uzman düşünceleri ile acquint için, sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bir öğrencinin bilgi geliştirmek niyetinde. Bu ders dışı etkinliklere öğrencinin katılımı değerlendirir. Bir öğrenci ve sekiz yarıyılda en az 16 faaliyetlerin toplam yapım, her yarıyıl en az iki faaliyetlerine katılmak için gereklidir. FIN 332 (FİNS 332) Finansal Yönetim II 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Sermaye bütçelemesi; proje nakit akışlarının ve risk; sermaye maliyeti; sermaye yapısı; temettü politikası; hisse senedi finansmanı; yatırım bankacılığı; uzun vadeli borç finansmanı; Finansal türevler; kurumsal yeniden yapılanma; çok uluslu finans. S0210605 (S0220605) Staj 0 (0 + 0 + 0) ECTS 5,00 BA 441 (İŞ 441) İşletme Kararlarında Sayısal Yöntemler 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Nicel bilgi: veri toplama ve sunum; belirsizlik ölçülmesi; Olasılık kavramı ve olasılık dağılımları; belirsizlik altında karar verme; doğrusal programlama; ağlar; stok kontrol ve sıraları modellenmesi; simülasyonu. BA 443 (İŞ 443) İşletme Politikası 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 Stratejik yönetim elemanları; Kurumsal stratejileri; Misyon ve hedefler; genel çevre; sanayi ve uluslararası çevre; İç faktörler; Genel strateji alternatifleri; strateji varyasyonları; strateji seçimi; Kaynak ve yapısı; politikalar, planlar ve idaresi; Değerlendirme ve kontrolü. BA 449 (İŞ 449) Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi 3 (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 İş hayatında girişimcilerin rolü, küçük işletme yönetimi, hükümet politikası ve küçük işletmeler, küçük işletmeler yönetimi için teknik ve fonksiyonel beceriler, girişimcilerin kişisel nitelikleri, gelişmekte olan iş planları üzerindeki etkisi katılan sorunlar BA 492 (İŞ 492) Bitirme Projesi 3 (0 + 6 + 0) ECTS 6,00 Öğrenciler yazma ve mezuniyet hakkını elde edebilmek için bir araştırma projesi sunmak zorundadır. Proje danışman gözetiminde yazılı olacak ve bir jüri önünde sözlü olarak savunulması gereken olmuştur. Öğrenciler, onlar kendi çalışmaları sırasında edindikleri bilgi ve becerileri kullanabildiğini kanıtlamak bekleniyor. deneyim, bilimsel yöntemleri uygulamak onların yazılı ve sözlü becerilerini geliştirmek için fırsat vermek, onları edecek. [-]

Psikoloji

Kampüs Tam zamanlı September 2017 Türkiye İstanbul

psikoloji [+]

Zorunlu Dersler CIP 101 (TDP 101) Toplumsal Duyarlılık I Projeler 0 (0 + 0 + 0) ECTS 1,00 Bunlar sivil toplum örgütleriyle beraber öğrencilerin gönüllü çalışma gerektiren takım projeleridir. Her lisans öğrencisinin en az bir yıl süreyle bir projede çalışarak bu dersi başarmak zorundadır. Öğrenciler ilan listelerinin dışında kendi projelerini seçmek. Başarı durumu, projenin dinamikleri ve proje koordinatörü onayı ile birlikte proje danışmanının değerlendirilmesine bağlıdır. 3 (2 + 2 + 0) ECTS 3,00 Bilgisayarlara 101 (BİM 101) Giriş GELİN Hesaplama kavramları; verimlilik ve multimedya yazılımı; dosyalar ve veri saklama; bilgisayar mimarisi; ağlar; Internet. Bilgisayar kullanımı, kelime işlemci, hesap tablosu, veritabanı, web sayfası geliştirme ve sunum yazılım paketlerini kapsayan Pratik oturumları. ENG 101 İleri İngilizce 2 (0 + 4 + 0) ECTS 3,00 Bu ders, konuşma, okuma, akademik standartlara uygun materyaller yardımı ile yazma ve dilbilgisi, dinleme yabancı dil becerilerini geliştirmek için kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu ders aynı zamanda akademik çalışma becerilerini geliştirmek için çeşitli uygulamalar içerir. Ayrıca, ders, öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmek, hem de sınıf içi ve dışı sınıf etkinlikleri sunarak eleştirel düşünme ve araştırma doğru teşvik amaçlamaktadır. IUL 100 (UYG 100) Giriş Üniversitesi Yaşam 0 (0 + 0 + 0) ECTS 1,00 MATH 101 Matematik Sosyal Bilimler 3 (3 + 0 + 0) ECTS 4,00 için Setleri Kümeler ve işlemleri, sayılar, cebirsel işlemler, Çin'li ve radikaller, temel kimliklerin takımları. Doğrusal denklemler, eşitsizlikler ve lineer denklem sistemleri. Matrisler, determinantlar ve ters matris üzerinde Matris ve işlemler. Matrisler ve Cramer kuralı ile lineer denklem sistemlerinin çözümleri. Doğrusal programlamaya giriş. Temel sayma kuralları. Permütasyon ve bunların kombinasyonları. Ayrık olasılık. Fonksiyonlar, Lineer ve kuadratik fonksiyonlar ve grafikleri. Limit ve türev, değişim oranı uygulamaları kavramı. Üstel ve logaritmik fonksiyonlar. Belirsiz integral, ikamesi hesaplama. İntegral ve uygulamaları kesin. Psikolojiye 4 PSY 103 Giriş (3 + 2 + 0) ECTS 8,00 Bu ders, duyu, algı, dikkat, bellek, öğrenme, motivasyon, duygu, zeka, davranış, bilinç, sosyal biliş, kişilik ve nöro-biyolojik temelleri yanı sıra psikopatoloji ve tedavisi gibi temel psikolojik süreçleri tanıtmaktır. Bu konular, psikolojideki temel teorik yaklaşımlar çerçevesinde incelenmektedir. PSY 107 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik-I 3 (2 + 2 + 0) ECTS 8,00 TÜRK 101 Türk Dili I 2 (2 + 0 + 0) ECTS 2,00 Bu derste iki hedeflerinden biri kendi düşüncelerinde özgür ve bilimsel düşünme gücüne ve dünyanın açık fikirli bir görünüm sahip bireyler yetiştirmektir. Tabii dilleri nasıl yaratıldığını çalışma ile ulusal kültürümüzün zenginleşmesine vurgular dünya kökenli dilleri ve bakış yapısal noktalarının analizi ve dünya dilleri arasında Türk Dili durumu. Bu ders aynı zamanda vitea vb müfredat hazırlama, dilekçe yazma, anlatım bozuklukları inceleyerek, kökenleri ve eklerin, kelime oluşturma içine sözlerini ayıran, Türk Dili, Türk Dili yapısının tarihsel gelişimini inceleyerek amaçlamaktadır Romanlar, şiirler ve deneme kitapları, çeşitli dersin amacını desteklemek üzere okunur ve incelenir. Biyolojide 3 BIO 102 Giriş (3 + 0 + 0) ECTS 6,00 CIP 102 (TDP 102) Toplumsal Duyarlılık II Projeler 0 (0 + 0 + 0) ECTS 2,00 TDP ile 101 / CIP 101 dersi teorik eğitim alıyorsanız öğrenciler, bilgilendirici eğitimler almak öncesi projeyi işi ve ekibi birini seçerek yoluyla, TDP Ofisi tarafından atanmıştır gözetmen ve program asistanı gözetiminde projelerini gerçekleştirmek kamu kurum ve TDP 102 / CIP 102 ders kapsamında gönüllü çalışmalar bağlıdır sivil toplum örgütleri ile çalıştı edilmiştir projeler. Başarı danışmanı ve projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde Proje koordinatörü tarafından belirlenir. ENG 122 (İNG 122) Sosyal Bilimler için İleri İngilizce I 2 (0 + 0 + 4) ECTS 3,00 Bu ders İleri İngilizce dersinde okudu yabancı dil ve Sosyal Bilimler çeşitli alanlarında öğrenim gören öğrencilerin akademik çalışma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ders materyalleri genellikle seçilmiş ve çalışma alanlarına yönelik düzenlenmiş ve dolayısıyla, sosyal bilimler kendi kelime genişletmek için bir şans verilir vardır. Derste ayrıca farklı onların görüşlerini ifade hangi aracılığıyla deneme farklı türde tanıtarak tutarlı, birleşik ve yeterince geliştirilmiş denemeler yazmak için, hedef dilde öğrencilerin kelime ve bilgi çeşitlendirilmesi dil kullanımını artırmak ve teşvik amaçlamaktadır örgüt modları Psikolojide 3 PSY 104 Temel Fikirler (2 + 2 + 0) ECTS 7,00 Bu ders, bilimsel bir çalışma alanı olarak psikoloji tarihi öğrencilere tanıtmak ve 19. ve 20. yüzyılın başlarında bilimsel düşüncenin gelişmesinde tarihsel bir perspektiften onlara sunmayı amaçlamaktadır. Bilimsel düşüncenin gelişimini modelleme yaparken Tarihsel rakamlar yanı sıra alanında dönüm noktaları tanıtıldı. Ayrıca, öğrenciler psikoloji alanında yöntemleri, etik konular ve eleştirel düşünme biçimlerini araştırma tanıtılmaktadır. Sosyoloji 3 SOC 102 (SOS 102) Giriş (3 + 0 + 0) ECTS 5,00 Bu ders sosyoloji ve kültürel fenomenin temel kavramlarını öğrencilere tanıtmaktır. Vurgu disiplinin tarihi ve gelişimi yanı sıra, modern dünyada toplumsal değişimin süreklilik üzerindedir. Derste ayrıca çağdaş toplumları şekillendiren belli başlı dinamikler ve süreçler analiz verilir. TÜRK 102 Türk Dili II 2 (2 + 0 + 0) ECTS 2,00 Bu dersin özü öğrencileri doğru ve zaten düşünce yaratarak bu alanda becerilerini geliştirmek ve geliştirmek için üniversite öncesi çalışmalarında bu becerilere edinilen olan öğrenciler için kendi anadillerini kullanma becerisi kazanır sağlamaktır onların Ne düşündüklerini yazma yeteneği. Noktalama işaretleri ve imla kuralları, kompozisyon kuralları, edebiyat türleri örneklerle ele ve deneme bu konular hakkında yazılır. Buna ek olarak, çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri okunmakta ve tartışılmıştır. Sınıflar çeşitli dictions içinde okuma tiyatrosu yapılarak, emhasis uygulamalı ve tonlama teknikleri uygulanmaktadır. PSY 209 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik-II 3 (2 + 2 + 0) ECTS 8,00 PSY 223 Sosyal Psikoloji 4 (3 + 2 + 0) ECTS 8,00 Bu ders sosyal psikoloji alanına kapsamlı bir giriş sunmaktadır. İlk olarak, çeşitli şekillerde insanların düşünmek ve keşfedilmeden birbirleriyle ilgilidir. Sosyal yargı, tutumlar, sosyal karşılaştırma, sevgi ve cazibe gibi konular keşfetmek çalışmaların sonuçları ele alınacaktır. Sonuç olarak, uygunluk, ikna, grup etkisi gibi konular araştırdı araştırma (sosyal kolaylaştırma, sosyal kaytarma bakarak, başkalarını disliking başkalarını incitmekten, başkalarına yardım, rakip ve tanıtılacak başkaları ile işbirliği doğası hakkında öğrenerek sosyal etkisini çevreleyen sorunlar, grup polarizasyon), önyargı ve kaynakları, saldırganlık, fedakarlık, çatışma ve barış. Öğrenme 3 PSY 233 Psikolojisi (2 + 2 + 0) ECTS 7,00 Bu derste, öğrenme ve klima temel ilkelerini anlamak için tasarlanmıştır. Çeşitli açılardan öğrenme alanında geniş bir anlayış ile öğrencilere sağlar ve önemli kavram, ilke ve öğrenme başlıca teoriler yanı sıra güncel araştırma bulguları üzerinde duruluyor. Temel öğrenme ilkelerinin ve kuramlarının insan deneyiminin uygulanabilir yolu ders çalışma parçasıdır. Devrim I 2 Atatürk ve İnkılap Tarihi TAR 201 İlkeleri (2 + 0 + 0) ECTS 2,00 Bu dersin anlamı ve Türk Devriminin önemi ise, Mustafa Kemal Paşa'nın, yeni Türk Devleti'nin kuruluşunun önderliğinde Türk Devrimi, çevre ve gelişmelere, Kurtuluş Savaşı'na yol açan koşullar tamamen bağımsız ulusal egemenlik dayanır, Atatürk bir dahi asker olarak, büyük bir devlet adamı olarak, bir reformcu olarak ve mükemmel bir organizatör olarak sunulmuştur. HUM 302 (İNB 302) Çağdaş Avrupa'nın ve Modern Etiğin Temelleri 3 Kaynakları (2 + 2 + 0) AKTS 5,00 Tabii bu dönemde modern etiğin evriminde özel vurgu yaparak günümüze 18. yüzyılın başından itibaren, Akdeniz ve Avrupa uygarlıklarının gözlenen devamlılık ve dönüşümleri üzerinde duruluyor. Aydınlanma, hümanizm, modernizm ve modern etiğin gelişmesine ilişkisi; Avrupa'da milliyetçiliğin doğuşu, devrimler gibi büyük temalar ve 20. yüzyılın olayların etkisi kendi içsel özellikleri ve çağdaş Avrupa'nın şekillenmesinde üzerindeki etkileri bir bakış açısıyla hem incelenmiştir. PSY 210 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik-III 3 (2 + 2 + 0) ECTS 8,00 PSY 212 Gelişim Psikolojisi 4 (3 + 2 + 0) ECTS 8,00 Bu ders kavramların genel bir bakış sağlamak ve gelişim psikolojisi alanında biriken merkezli bilgiyi araştırmalar yapacak. Fiziksel, algısal, bilişsel, dil, kişisel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişmeleri alanlarında yetişkinliğe kadar doğumdan okurken, öğrenciler anaokulları ve ilköğretim okullarında alan çalışması yapmak için gerekli olacaktır. PSY 232 Bilişsel Psikoloji 3 (2 + 2 + 0) ECTS 7,00 Bu ders, insan biliş ve zihinsel süreçleri çalışmanın genel bir bakış sağlar ve bilgi işleme modeline bir vurgu ile insan bilişsel süreçlerin çalışmaya yaklaşımları bir dizi düşünmektedir. İnsan biliş ve bu modelleri destekleyen deneysel kanıtlar mevcut teorik modeller açısından çözme algı, dikkat, bellek, kategorizasyon, dil, akıl ve problem üzerinde duruluyor. Devrim II TAR 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 (2 + 0 + 0) ECTS 2,00 Türk Milleti mücadelesi bütün kurumları ve değerleriyle, İlke ve Atatürk, düşünce Atatürk Okulu Devrimleri ile çağdaş milletler seviyesinin üstünde gitmek için, Atatürk'ün önderliği sırasında Türkiye'nin ulusal ve uluslararası politika, İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye ve geçiş Türkiye'de çok siyasi parti dönemine dönemi. Psikolojide 3 PSY 303 Veri Analizi (2 + 2 + 0) AKTS 7,00 Bu ders psikoloji "veri analizi" temel usul ve esaslar öğrencilere tanıtmak için tasarlanmıştır. Veri analizi, istatistik ve araştırma yöntemleri uygun köprü aşamaları gibi konular, bu tür regresyon, diskriminant ve faktör analizleri olarak çok değişkenli istatistikler bu derste ele alınmaktadır. SPSS gelişmiş kullanımı da teşvik edilmektedir. Her öğrenci bir nihai raporu dahil bir araştırma projesi geliştirmesi beklenmektedir. PSY 335 Biyolojik Psikoloji 3 (2 + 2 + 0) ECTS 6,00 Bu ders davranışın biyolojik altyapısıdır. Anahtar konular nöronlar ve sinir hücrelerinin, hormonların yapısını içermektedir, beyin, görme sinir sistemi, plastisite ve geliştirme anatomisi ve, görme, hareket, vücut ritimleri, iç vücut devletler, üreme davranışları, duygusal davranışlar dışındaki algılar öğrenme ve bellek, dil bozuklukları. Bu konular önemli biyolojik açılardan ele alınacaktır. Kişilik 3 PSY 341 Kuramları (2 + 2 + 0) ECTS 7,00 Bu ders normal ve anormal davranış ve psikoterapi kişilik çalışmaya önemli yaklaşımları eleştirel bir gözden sunuyor. Odak kişinin ömrü boyunca kişilik gelişimi analizinde bu yaklaşımların kullanışlılığı, yanı sıra çeşitli sosyal ve kültürel bağlamları üzerinde. PSY 340 Psikopatoloji 4 (3 + 2 + 0) ECTS 7,00 Elbette tarihsel bir perspektiften psikopatoloji yaklaşır. / Normal anormal paradigmaları incelenir ve anormal davranış ile ilgili teoriler yeniden değerlendirilir. Öğrenci psikopatoloji çeşitli tanıtıldı. Kuramlarının etiyolojisinde üzerinde ilgili araştırma, psikotik ve kişilik bozuklukları da incelenmiştir. 352 PSY Endüstri ve Örgüt Psikolojisi 3 (2 + 2 + 0) ECTS 7,00 PSY 362 Psikolojik Ölçme 3 (2 + 2 + 0) ECTS 6,00 Öğrenciler yanı sıra test sosyal ve etik değerlendirmelere, doğa, türleri ve değerlendirme kavramları tanıtılmaktadır. Gelişimsel, zihinsel ve kişilik testleri ve ölçümü ile ilgili teknik ve metodolojik prensipler incelenir. PSY 405 Deneysel Psikoloji 3 (2 + 2 + 0) ECTS 7,00 Bu ders, tasarımı laboratuvar deneyim elleri-kazanıyor yürüten ve algı, dikkat, öğrenme, bellek ve dil deneyler yazarak üzerinde durulacak. PSY 447 Sağlık Psikolojisi 3 (2 + 2 + 0) ECTS 8,00 derste hastalık ve sağlık, başa çıkma, doktor-hasta iletişimi, bağlılık, sosyal destek, kendini düzenlemeye konular ele. Psikologların hastane ortamlarında değişim ajanı olarak olası rolleri rolü de tartışılmıştır. CDS 490 (KGS 490) Kültürel Gelişim Semineri 0 (0 + 1 + 0) ECTS 1,00 Bu seminer, kendi alanlarında uzman düşünceleri ile acquint için, sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal açıdan bir öğrencinin bilgi geliştirmek niyetinde. Bu ders dışı etkinliklere öğrencinin katılımı değerlendirir. Bir öğrenci ve sekiz yarıyılda en az 16 faaliyetlerin toplam yapım, her yarıyıl en az iki faaliyetlerine katılmak için gereklidir. Psikolojide 3 PSY 404 Çağdaş Yaklaşımlar (2 + 2 + 0) ECTS 7,00 PSY 464 Klinik Psikoloji 3 (2 + 1 + 1) AKTS 7,00 [-]