Lisans, BA, BSc, BBA dereceleri

Öğrencilerin alabileceği üç tip lisans programı vardır ve bu okudukları alana göre değişir: - Fen Bilimleri lisans derecesi, matematik, mühendislik, biyoloji, kimya, fizik, bilgisayar ve bazen de hukuk ve işletme dallarında okuyan öğrencilere verilir.

 • Sosyal Bilimler lisans diploması ise edebiyat, beşeri bilimler, sosyal bilimler, tarih, antropoloji, sosyoloji, ekonomi, psikoloji ve uluslar arası ilişkiler ve benzeri dallarda okuyan öğrencilere verilir.
 • İşletme Lisans diploması ise muhasebe, finans, ekonomi, bankacılık ve benzeri alanlarda okuyan işletme fakültesi öğrencilerine verilen diplomadır.

BA, BSc, BBA gibi farklı lisans derecelerinin kafanızı karıştırmasına izin vermeyin! Aşağıda listelenen en popüler programlara bakarak araştırmanıza başlayın.

Yeni eklenen lisans programları

Massey University

Lisans Perakendecilik ve İşletme Yönetimi

Ocak 16, 2019
Bu benzersiz yeterlilik, Yeni Zelanda’nın yalnızca perakende sektörüne odaklanmış, işverenlerin sağlam yönetim becerileri ve perakende sektörü bilgisi ile nitelikli mezunlara yönelik talepleri doğrultusunda oluşturulan tek derecesidir.

University of Bradford

İşletme ve Yönetim BSc (Hons)

Ocak 16, 2019
Hem İngiltere'de hem de uluslararası alanda, herhangi bir sektörde yönetici kariyeri için ihtiyacınız olan becerileri geliştirin. İş ve yönetimin tüm yönleri hakkında geniş bir bilgi temeli oluşturacak, mükemmel ticari farkındalığa sahip çok yönlü bir profesyonel olarak mezun olmanızı sağlayacaktır.

Hasan Kalyoncu University

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Ocak 16, 2019
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencileri en küçük topluluklardan uluslararası sisteme kadar insanların kendilerini nasıl yönettiğini incelemekle meşgul.

Üniversiteler Türkiye

Konumu değiştir

Lisans Derecesi

Gelirinizi yükseltmek de dahil olmak üzere, üniversite eğitimi almanın birçok avantajı vardır. Programın süresi ve ücreti eğitim alacağınız okula ve öğretim planına göre değişmektedir. Üniversite eğitimi kapsamında üç ana dal vardır. Sosyal bilimler, fen bilimleri ve işletme fakültesi.

Lisans Programlarına Genel Bakış
Üniversite eğitimi alan öğrenciler, genel eğitimin yanında genellikle ilk iki yıl alanlarıyla ilgili temel dersleri görürler. Üniversite eğitiminin son iki yılı ise, seçtiğiniz alandaki uzmanlık derslerini ve seçmeli dersleri kapsar. Üniversite eğitiminin süresi kampüs eğitiminde genelde dört yıl olmakla birlikte, online eğitimde iki ya da üç yıl sürmektedir. Aynı zamanda eğitimin süresi öğrencinin programa full time ya da part time katılımına göre değişebilmektedir. Full time öğrenciler eğitimlerini 4 yılda tamamlamak için her sömestr 12 - 18 kredi arasında ders alırken, part time öğrencilerin eğitim süresi 5 -8 yıl sürebilmektedir. Yoğun bir yaşantısı olan yetişkin öğrenciler için online üniversite eğitimi onlara esneklik sağlamaktadır. . Klasik kampüs eğitiminde öğrencilerden belirli bir gün ve saatte derse katılmaları beklenirken, online eğitimde öğrenciler kendi rutinlerine göre ders programı oluşturabilmektedirler. Online üniversite eğitiminde aynı zamanda hızlandırılmış kurs seçeneği de vardır. Böylece öğrenciler klasik dört yıllık eğitimi 2 yıl gibi bir sürede bitirebilme ve diploma alma olnağına sahip olurlar.

Üniversite eğitimi kapsamında üç ana dal vardır. Sosyal bilimler, fen bilimleri ve işletme fakültesi
Öğrenciler iki tip lisans derecesi seçebilirler. Sosyal Bilimler lisans programları(BA) ve Fen Bilimleri lisans programları(BSc).

Sosyal Bilimler lisans derecesi aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Birçok alandan seçmeli derslerin olduğu, disiplinler arası eğitim almak isteyen öğrenciler için uygundur.
 • Edebiyat, iletişim, dil, beşeri bilimler ya da antropoloji, psikoloji, sosyoloji ve uluslar arası ilişkiler gibi sosyal bilimler alanlarında okumak isteyen öğrenciler için uygundur.

Fen Bilimleri lisans derecesi aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Mühendislik, eğitmenlik, araştırma, bilim, hukuk ve işletme gibi alanlarda yoğun bir eğitim almak isteyen öğrenciler için uygundur.
 • Matematik, bilgisayar bilimleri ve teknoloji, mühendislik, biyoloji, kimya ve fizik gibi fen bilimlerinde eğitim almak isteyen öğrenciler için uygundur.

Sosyal bilimler ya da fen bilimleri alanında olsun, öğrenciler uzmanlık alanı seçebilirler. Seçebileceğiniz iki düzineden fazla alan vardır fakat aşağıda en popüler 10 alanı görebilirsiniz:

İşletme lisans derecesi aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • İşletme ve alanları üzerine okumak isteyen öğrenciler için uygundur.
 • İşletme, ekonomi, finans, yönetim, girişimcilik ve uluslar arası ilişkiler üzerine uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için uygundur.

Ortak Genel Ders Sistemi
Öğrenciler seçtikleri uzmanlık alanında eğitime başlamadan önce Ortak genel dersler adı altında, seçmiş oldukları BA,BSc veya BBA derecesine uygun olarak temel bir eğitim alırlar. Ortak genel dersler genellikle aşağıdaki konuları içermektedir :

 • Sanat ve beşeri bilimler içerisinde, müzik, resim tiyatro ve dil, edebiyat, felsefe ve din gibi alanlarda.
 • Psikoloji ve sosyoloji gibi davranış ve beşeri bilimler alanlarında.
 • Biyoloji ve Fizik bilimleri.
 • Bilgisayar uygulamaları ve online araştırma teknikleri üzerine Bigisayar teknolojisi alanında.
 • Kompozisyon, tez yazma, edebiyat ve iletişim medyası dahil olmak üzere Dil ve İletişim alanında.
 • Tarih, uygarlık ve dünya tarihi.
 • Genel ve sonlu matematik de dahil olmak üzere Matematik.
 • Felsefe ve çağdaş konular.
 • İşletme, Ekonomi ve yönetim.

Lisans Derecesi elde etmenin avantajları
Lisans eğitimi alacağınız zaman harcayacağınız zamanı, çabayı ve parayı da düşünmeniz gerekebilir. Üniversite eğitimi almak konusunda kararsız olan öğrencilerin aşağıdaki avantajları göz önüne alması yararlı olacaktır:

 • Birçok meslek alanında iş verenler üniversite eğitimini giriş seviyesi pozisyonları için bile mecburi tutmaktadır.
 • Üniversite eğitimini tamamlayan bireyler kariyer ve terfi olanakları genişlettikleri gibi, işe alınma sürecinde üniversite eğitimi almayan bireylerin önüne geçeceklerdir.
 • Bureau of Labor Statistics(BLS)'e göre bazı alanlara olan ilgli hızla yükselmektedir. Üniversite eğitimini tamamlamış olan bireylerin sağlık, eğitim, teknoloji ve diğer benzeri alanlarda görülen rekabette şansları artmaktadır.
 • Üniversite eğitimi almış bireylerin gelirleri daha yüksek olacaktır. Örneğin, Amerikalı öğrencileri baz alarak U.S. News Üniversite Rehberi'nin 2012 yılında yaptığı araştırma4 yıllık üniversite eğitiminin önemi üzerinde durmaktadır: "4 yıllık üniversite eğitimi almış olan Amerikalılar, akranlarına göre 64% daha fazla kazanç elde etmeyi bekleyebilirler."

Lisans Derecesi Maliyetler
Eğitim, günümüz dünyasında birçok şey gibi pahalıdır. Yükselen eğitim maliyetleri, konaklama ve ulaşım giderleri, pahalı ders kitapları, alacağınız eğitimin maliyetini arttırmaktadır. Yine de harcadığınız zaman, para ve çaba uzun vadede buna değer olacaktır. Neyseki, birçok öğrenci para yardımı almaya hak kazanarak maliyetleri düşürebilmektedir. Bir öğrencinin yaşadığı yere bağlı olarak, öğrenci kredileri veya diğer mali yardımlar gerekli olacaktır

Eğitim almak ya da almamak?
Öğrenci kredisi almak, zaman, para ve çaba sarf etmek başta ürkütücü gelebilir. Fakat, günümüzde yüksek öğrenim almak başarılı olmanın neredeyse ilk kuralıdır. Sonuç olarak bir bireyin ilgilendiği konuda eğitim almak istemesi ve bu yönde çaba göstermesi de önemlidir.